Ammattiopisto Live jatkaa etäopetusta tammikuun loppuun saakka. (päivitetty 13.1.2021 klo 9.00). Lue lisää

Kuvituskuva. Sinipaitainen opiskelija istuu pulpetissa ja kirjoittaa lyijykynällä paperiin.

RUORI

Työkalu toimintakyvyn arviointiin

Kuvituskuva. Kaksi opiskelijaa kannettavan tietokoneen ääressä.

RUORI toimintakyvyn arviointi

Toimintakyky tarkoittaa, että ihminen pystyy tekemään itselleen tärkeitä asioita, kuten opiskelemaan, tapamaan ystäviä tai käymään töissä. Toimintakykyyn vaikuttavat yksilölliset tekijät ja ympäristö, jossa henkilö toimii. Ihmisen toimintakykyä voidaan tukea ja parantaa.

RUORI-arvioinnin avulla opiskelija tai koulutukseen hakija voi pohtia yhdessä ohjaavan henkilön kanssa opiskelutaitojaan, motivaatiotaan ja soveltuvuuttaan tiettyyn tutkintoon tai koulutukseen. RUORI-arviointia voidaan käyttää tukena opiskelijavalinnassa, opiskelijan yksilöllisen opiskelusuunnitelman laadinnassa sekä vaativan erityisen tuen tarpeen selvittämiseksi opinnoissa.

RUORI-arviointi perustuu kansainväliseen ICF* –luokitukseen.

RUORI-arviointi toteutetaan sähköisellä kyselyllä, jossa valmiiksi laadituista vaihtoehdoista valitaan hakijan tai opiskelijan toimintakykyä opiskelussa parhaiten kuvaava vaihtoehto. Vastausta voi täydentää sanallisilla kommenteilla.

RUORI-arviointi muodostuu neljästä osa-alueesta:

  1. Voimavarat
  2. Oppimis- ja työskentelyvalmiudet
  3. Yhteistyötaidot
  4. Arjen taidot ja asumisen taidot

*ICF-luokitus (International Classification of Functioning, Disability and Health) on WHO:n luokitusperheeseen kuuluva toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus.

RUORI-kyselylinkit

RUORI-itsearviointi

RUORI-itsearvioinnissa vastaat kysymyksiin työelämä- ja opiskeluvalmiuksistasi. Ohje RUORI-itsearvioinnin täyttöön.
Kuvallinen tukimateriaali RUORI-arviointiin.

Siirry RUORI -opiskelijan itsearviointiin.

RUORI-henkilöstöarviointi

RUORI-arvioinnissa vastaat kysymyksiin asiakkaan työelämä- ja opiskeluvalmiuksista.

Siirry RUORI-henkilöstöarviointiin.

Tietosuoja

Kyselyn tiedot tallentuvat Liven Webropol-tietovarastoon ja niitä käsitellään luottamuksellisesti. Tietojen säilytysaika on yksi vuosi, jonka jälkeen ne poistetaan järjestelmästä. Tietosuojaseloste on luettavissa www.invalidisaatio.fi sivustolla.  

Kyselyyn vastaaminen

Vastaa kysymyksiin tämän hetkisen kokemuksesi mukaan.

Jos et löydä sopivaa vaihtoehtoa, voit siirtyä seuraavaan kysymykseen painamalla Seuraava -painiketta.

Voit välillä tallentaa vastauksesi ja jatkaa vastaamista myöhemmin painamalla sivun alareunassa olevaa ”Tallenna ja jatka myöhemmin” –painiketta.

Tämän jälkeen kirjoita sähköpostiosoitteesi pyydettyyn kohtaan. Saat sähköpostiviestinä linkin, jota klikkaamalla voit jatkaa vastaamista seuraavalla kerralla. Aiemmat vastauksesi ovat tallentuneet.

Kyselyn lopuksi saat pdf-koosteen vastauksistasi. Voit tallentaa, tulostaa ja/tai lähettää pdf-koosteen sähköpostiisi.

Lisätietoja:

Kaisa Suhonen
laaja-alainen erityisopettaja
kaisa.suhonen@inlive.fi
puh. 040 198 9238

Ulla Ruuskanen
projektipäällikkö
Ydinprosessien osaamisen varmistaminen
040 5425866
ulla.ruuskanen@inlive.fi