Kuvituskuva. Sinipaitainen opiskelija istuu pulpetissa ja kirjoittaa lyijykynällä paperiin.

RUORI

-arviointimenetelmä

Kuvituskuva. Ruori-arviointi.

RUORI -arviointimenetelmä

RUORI-arvioinnin avulla opiskelija tai koulutukseen hakija voi pohtia yhdessä ohjaavan henkilön kanssa opiskelutaitojaan, motivaatiotaan ja soveltuvuuttaan tiettyyn tutkintoon tai koulutukseen. RUORI-arviointia voidaan käyttää tukena opiskelijavalinnassa, opiskelijan yksilöllisen opiskelusuunnitelman laadinnassa sekä vaativan erityisen tuen tarpeen selvittämiseksi opinnoissa.

RUORI-arviointi toteutetaan sähköisellä kyselyllä, jossa valmiiksi laadituista vaihtoehdoista valitaan hakijan tai opiskelijan toimintakykyä opiskelussa parhaiten kuvaava vaihtoehto. Vastausta voi täydentää sanallisilla kommenteilla.

Toimintakyky tarkoittaa, että ihminen pystyy tekemään itselleen tärkeitä asioita, kuten opiskelemaan, tapamaan ystäviä tai käymään töissä. Toimintakykyyn vaikuttavat yksilölliset tekijät ja ympäristö, jossa henkilö toimii. Ihmisen toimintakykyä voidaan tukea ja parantaa.

RUORI-arviointi muodostuu neljästä osa-alueesta:

  1. Voimavarat
  2. Oppimis- ja työskentelyvalmiudet
  3. Yhteistyötaidot
  4. Arjen taidot ja asumisen taidot

RUORI-arviointi perustuu kansainväliseen ICF –luokitukseen.

ICF-luokitus (International Classification of Functioning, Disability and Health) on WHO:n luokitusperheeseen kuuluva toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus.

RUORI-kyselylinkit

Ohje RUORI-arvioinnin täyttämiseen.
Kuvallinen tukimateriaali RUORI-arviointiin.

RUORI-itsearviointi

RUORI-itsearvioinnissa vastaat kysymyksiin työelämä- ja opiskeluvalmiuksistasi.

Siirry RUORI -opiskelijan itsearviointiin.

RUORI-henkilöstöarviointi

RUORI-arvioinnissa vastaat kysymyksiin asiakkaan työelämä- ja opiskeluvalmiuksista.

Siirry RUORI-henkilöstöarviointiin.

 

 

Lisätietoja:

Kaisa Suhonen
laaja-alainen erityisopettaja
kaisa.suhonen@inlive.fi
p. 040 198 9238

Ulla Ruuskanen
projektipäällikkö
Ydinprosessien osaamisen varmistaminen
ulla.ruuskanen@inlive.fi
p. 040 542 5866