Kaksi tanssijaa hyppäävät ilmaan.

Yhteiset tutkinnon osat (YTO)

Tutkinnon tueksi

Yhteiset tutkinnon osat

YTO-opinnot tarkoittavat yhteisiä tutkinnon osia. Niiden opiskeleminen antaa sinulle viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, matemaattis-luonnontieteellistä osaamista ja yhteiskunta- ja työelämäosaamista.

YTO-opintoja on 1/5 opinnoistasi, mikä tarkoittaa, että opiskelet joka viikko yhden päivän YTOja ja neljä päivää ammattiaineita.

YTO-tunneilla opiskellaan paljon asioita ja taitoja, joita tarvitset työelämässä. YTO-opettajat ja ammattiopettajat tekevät paljon yhteistyötä.

YTO-tunneilla opit myös arkielämässä tarvittavia tietoja ja taitoja ja saat yleissivistystä. YTO-opinnot antavat sinulle jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluissa.

Stocksy_txpab1529a0d20200_OriginalDelivery_675886 (1)

Kysymyksiä? Ota yhteyttä YTO-opettajaan!

YTO-opettajien yhteystiedot

Äidinkieli

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Suomi toisena kielenä

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Ruotsi

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Englanti

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Toiminta digitaalisissa ympäristöissä

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Taide ja luova ilmaisu

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Matematiikka

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

 

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Kestävä kehitys

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Työelämässä toimiminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen