Ammattiopisto-Live-asiantuntijan-koulutuskalenteri-1920x900px

Opinnollistaminen

Live linkkinä työelämään

Näytä osaamisesi

Kaikkea ei tarvitse oppia koulun penkillä. Alan ammattilaiseksi voi oppia työtä tekemällä. Osaamisen karttuessa työllistyminen helpottuu.

Ammatillisilla oppilaitoksilla on velvollisuus tunnistaa myös muualla kuin oppilaitoksessa hankittua osaamista.

Opinnollistamisen avulla opiskelija pääsee näyttämään työssä hankkimaansa osaamista juuri omalla tavallaan.
Samalla opiskelija saa paljon hyödyllistä tietoa ammatillisesta opiskelusta.

Opiskelija voi tulla opintoihin mukanaan työpaikalta saatu osaamistodistus, jossa tunnistettu osaaminen voidaan lukea osaksi opintoja ja osaaminen osoitetaan näytöllä.

Opinnollistaminen-prosessi

Opinnollistaminen-blogi

Lisätietoja:
Ammatillinen erityisopettaja Marjut Nyström
puh. 040 198 9318
marjut.nystrom@inlive.fi

Päivi Määttä, palveluohjaaja
Puh. 040 630 0028
paivi.maatta@inlive.fi

ESR_vipuvoimaa

Opinnollistaminen_263x501

Termit hukassa?

Opinnollistaminen sanasto

Sinustako ammattilainen?

Sinulla on jo:
 • kokemusta alan työtehtävistä
 • harrastuksissa kertynyttä osaamista
 • kokemusta monelta eri alalta
 • tai olet muuten vain toimeen tarttuva
Mutta ei:
 • Todistusta osaamisestasi
 • Päätökseen vietyjä opintoja
 • Muodollista pätevyyttä

Työnantajalle

Kun työnantaja tarvitsee oppilaitoksen opettajan arviointiosaamista, yhteistyö aloitetaan tekemällä työympäristön kuvaus sekä vertaamalla tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia työpaikan työtehtäviin.

Opinnollistaminen on jatkuvaa yhteistyötä työpaikkaohjaajan ja ammatillisen opettajan välillä.

Näytön suorittajan on hakeuduttava Liven opiskelijaksi näytön ajaksi (minimissään yksi päivä).

Jeesiä ja vetoapua

Me autamme, kun tarvitset:

 • Apua näytön järjestämisessä
 • Tietoa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten vertaamisesta työpaikkasi työtehtäviin (tätä kutsutaan opinnollistamiseksi)
 • Lisää teoriatietoa
 • Tietoa osaamisesi kertymisestä, oletko valmis osoittamaan osaamisesi (näytöllä)

Tsekkilista

Muista ainakin nämä:

 • Työympäristön kuvaus
 • Työtehtävien vertaaminen ammattitaitovaatimuksiin
 • Oppijan osaamisen kerryttäminen työtehtävissä
 • Oppijan osaamisen varmistaminen
 • Työpaikkaohjaajan arviointiosaamisen varmistaminen
 • Työelämän osaamistodistus tai oppilaitoksen näyttö