60.jpg

Yhteistyö vammais­järjestöjen kanssa

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus

Koulutusta yhteistyö­kumppanin toiminta­ympäristössä

Järjestämme työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta yhteistyössä vammaispalvelun tuottajien kanssa, palveluntarjoajan toimintaympäristössä. Yhteistyössä voidaan toteuttaa osia koulutuksesta tai koko koulutus.

Koulutusmuoto on suunnattu ensisijaisesti henkilöille, joille oppilaitosympäristössä tapahtuva koulutus ei ole mielekäs vaihtoehto, ja jotka tarvitsevat jatkuvaa ohjausta tai avustamista päivittäisissä toiminnoissa.

Opiskelun tavoitteet kiinnitetään opiskelijan päivittäiseen toimintaan ja ympäristöön, ensisijaisesti päivä- ja työtoiminnan ympäristöihin.

Oppilaitos vastaa opiskelun tavoitteiden asettamisesta, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisesta sekä oppimisen ja osaamisen arvioinnista. Opettaja toimii vastuu- ja yhteyshenkilönä opiskelijan, huoltajien ja kumppaniorganisaation välillä.

Vammaispalvelun tuottaja tarjoaa toimintaympäristön oppimiselle ja sitoutuu sopimaan yhteisistä tavoitteista ja toimintatavoista oppilaitoksen ja opiskelijan sekä hänen huoltajiensa kanssa. Opiskelija osallistuu vammaispalvelun asiakkaana työ- tai päivätoimintaan normaalisti.

Henkilökohtaisen ohjauksen toteuttamisesta sovitaan erikseen. Lähtökohtana on malli, jossa oppilaitos ostaa sovittavalle ajalle ohjaajan työtä vammaispalvelun tuottajalta.

Koulutukseen haetaan erillisen hakumenettelyn kautta. Opiskelijavalinta edellyttää neuvottelua palvelun tuottajan, huoltajan, oppilaitoksen sekä tarvittaessa hakijan kotikunnan kesken.

img_about.png

Koulutukseen haetaan erillisen hakumenettelyn kautta!