KOHTI TYÖTÄ | Video
TELMA-koulutus auttoi Elvistä löytämään omat vahvuutensa.

Erityisen hyviä työntekijöitä - Katso Elviksen tarina! AMEO-oppilaitokset ovat käynnistäneet yhteisen imagotyön ammatillisen erityisopetuksen esille nostamiseksi. 

AMEO-oppilaitokset käynnistivät joulukuussa 2019 yhteisen imagotyön ammatillisen erityisopetuksen esille nostamiseksi. Tavoitteena on lisätä ammatillisen erityisopetuksen näkyvyyttä ja tuoda esille sen vaikuttavuutta painopisteenä vaativan erityisen tuen ammatillinen koulutus. Projektissa tuotetaan videomateriaalia, jossa pääosassa ovat AMEO-oppilaitoksista valmistuneet, työelämässä olevat nuoret ja heidän tarinansa. Lisäksi tuotetaan infomateriaalia, joka tuo esille ammatillisen erityisopetuksen vaikuttavuutta mm. syrjäytymisen ehkäisyssä.

Imagotyötä toteutetaan Opetushallituksen rahoittamassa VET – vetävää, erityistä ja tunnettua ammatillista erityisopetusta -hankkeessa. Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi. Hankekumppaneina toimivat Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Spesia, Kiipulan ammattiopisto, Aitoon koulutuskeskus ja Optima.