Hakeminen

Jatkuva haku

Ammattiopisto Live on ammatillinen erityisoppilaitos. Valitsemme opiskelijoiksi niitä, joilla on jokin erityisen tuen tarve, sillämeillä on hyvät mahdollisuudet tarjota tukitoimia erityistä tukea tarvitseville tutkinnon suorittajille.

Katso tällä hetkellä avoinna olevat opiskelupaikkamme ja hae!

Hakeminen

Voit hakea meille ympäri vuoden.

Voit hakea jatkuvassa haussa (ent. erillishaku) jos

 • olet ilman opiskelupaikkaa
 • sinulla on jo ammatillinen tutkinto
 • tutkinnon suorittaminen on jäänyt kesken
 • haluat vaihtaa toisesta oppilaitoksesta Ammattiopisto Liveen
 • haluat vaihtaa tutkinnosta toiseen

Jatkuvan haun tarjonta ja haku tapahtuvat Opintopolussa

Täytä hakemus Opintopolussa ja toimita liitteet osoitteeseen:
Ammattiopisto Live
Opintotoimisto
Kiannonkatu 2
02650 Espoo

Liitteet
Lähetä meille dokumentit, jotka kertovat, miksi tarvitset erityistä tukea opinnoissasi. Näitä dokumentteja voivat olla mm.

 • lääkärin B-lausunto tai muu selvitys erityisopetuksen tarpeesta (esim. psykologin lausunto, erityisopettajan lausunto, kuntoutututkimuslausunto)
 • koulu- ja opiskelutodistusjäljennökset
 • työtodistusjäljennökset (jos on)
 • koulutuskokeilulausunto, jos koulutuskokeilu on tehty muualla kuin Ammattiopisto Livessä
 • HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) aikaisemmasta oppilaitoksesta (jos on)
 • pedagoginen lausunto
 • muu liite

Lisätietoja Opintotoimistosta

tai hakupalveluista p. 040 630 0028