Ammattiopisto-Live-valmentava-koulutus-1920x900px.jpg

VALMA

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA), 60 osp

Jos et vielä tiedä mitä alaa haluaisit tulevaisuudessa opiskella, sinun kannattaa hakea ensin VALMA-koulutukseen. VALMA-koulutuksen aikana pääset tutustumaan eri osaamisaloihin ja ammatteihin sekä selvität omat vahvuutesi ja mielenkiinnon kohteesi. Koulutuksen aikana vahvistat opiskelutaitojasi, jotka auttavat sinua ammattiopinnoissasi. VALMA-koulutuksen aikana on mahdollista hakeutua perustutkintokoulutukseen, mikäli osaamisalalla on vapaita paikkoja.

Tietoa VALMA-koulutuksesta

Kenelle?

Valma –koulutus sopii opiskelijalle, joka tarvitsee tukea opiskelun valmiuksiin ja ammattialan valintaan.

Miten?
Opiskelu koostuu ryhmäopetuksesta ja työharjoittelusta. Koulutuksen aikana tehdään opiskelukokeiluja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijaa kiinnostavilla osaamisaloilla. Koulutukseen voi myös sisältyä asumisharjoittelua.

Koulutus koostuu valinnaisista osista, yhteensä 60 osp:

  • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen, 0-10 osp
  • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, 0-30 osp
  • Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen. 0-20 osp
  • Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen, 0-20 osp
  • Ammatillisen tutkinnon osat tai osa-alueet, 0-15 osp
  • Muut valinnaiset koulutuksen osat, 0-5 osp

Opetussuunnitelma

Hakeminen
Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Koulutuspaikka
Metsälän toimipaikka Läkkisepänkuja 8, 00620 Helsinki

Arlan toimipaikka Puustellinmäki 4-6, 02650 Helsinki

Tenholantien toimipaikka Tenholantie 12, 00280 Helsinki

Huomioitavaa
Tenholantien toimipaikan koulutus on suunnattu vaativaa erityistä tukea tarvitseville maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joiden tavoitteena on opiskella ammattiin. Koulutuksessa painotetaan opiskeluvalmiuksien vahvistamista, erityisesti suomen kielen ja kulttuurin tuntemusta sekä yhteiskunnassa toimimista.

Kysy lisää opinto-ohjaajilta:

Mika Sjöberg, puh. 040 745 7464 (Tenholantien VALMA)

Minna Hykkönen, 0505720297 (Arlan VALMA)

Sirpa Komsi, 040 653 2360 (Metsälän VALMA)

etunimi.sukunimi@inlive.fi