Kaksi naista hymyilee, toinen makaa nurmikolla ja toinen istuu hänen vieressään.

Soveltava liikunta

Auttaa jaksamaan arjessa

Soveltava liikunta

Soveltava liikuntakasvatus tuo liikunnan iloa kaikille opiskelijoillemme toimintakyvystä riippumatta.

TELMA-koulutukseemme sisältyy runsaasti soveltavaa liikunnan opetusta ja arkiliikuntaa. Liikunta auttaa opiskelijoita voimaan hyvin ja jaksamaan paremmin työskennellä. 

Tavoitteena on myös tukea liikunnallista elämäntapaa ja mahdollisen harrastuksen jatkumista opiskelun jälkeen. 

Soveltavan liikunnan avulla luodaan yhteisiä onnistumisen kokemuksia, edistetään myönteisen minäkuvan kehittymistä ja harjoitellaan muiden ihmisten kanssa toimimista ja keskustelua. Yksittäinen liikuntatunnin aikana ryhmän jokainen opiskelija etenee omien tavoitteidensa mukaisesti. 

Liikunnan opetuksessa otetaan huomioon jokaisen opiskelijan yksilölliset tavoitteet ja tuen tarpeet. Näitä voivat olla mm. aistitoimintaan liittyvät herkkyydet, toiminnalliset (fyysiset ja motoriset) tavoitteet ja rajoitteet, tunnetaitojen kehittyminen sekä tiedolliset oppimistavoitteet.

Liikuntakasvatuksen yhteydessä saadaan esimerkiksi tietoteknisten taitojen tai matematiikan taitojen opetukselle toiminnallinen viitekehys.  

Instagram: #soveltavaliikunta #soveli

 

Kuvituskuva.