Sinipaitainen opiskelija istuu pulpetissa ja kirjoittaa lyijykynällä paperiin.

Opiskelu ryhmissä

Yhdessä tekemällä oppii.

Opiskelu pienryhmissä

Opiskelun tavoitteena on arkisten käytännön taitojen oppiminen. Näitä taitoja opitaan tekemällä töitä yhdessä. Samalla harjoittelemme vuorovaikutustaitoja ja yhdessä tekemistä.

Opiskeluun voi kuulua myös opiskeluvalmiuksia vahvistavia tavoitteita, kuten lukemisen tai kirjoittamisen harjoittelua sekä tietoteknisten taitojen harjoittelua. Oppimisen tavoitteet huomioidaan myös esimerkiksi ruokailutilanteissa ja tauoilla.

Opiskelu jäsentyy opiskelijoiden tuen tarpeesta riippuen hyvin eri tavoilla.  Useimmilla ryhmillä viikoittainen työjärjestys on jäsennetty toiminnan ja työtehtävien mukaan.  

  • Jokaisella opiskelijalla on yksilölliset opiskelutavoitteet, mutta opiskelu tapahtuu ryhmissä.
  • Jokaisella opiskelijalla on oma kotiryhmä, ”oma luokka”. Joskus luokka jakaantuu pienryhmiin opiskelemaan. 
  • Kotiryhmät muodostetaan hakuvaiheen tietojen perusteella, mutta sitä voidaan muuttaa opiskelun alkuvaiheessa.
  • Ryhmät muodostetaan opiskelijoiden tarvitseman tuen perusteella.  Ryhmistä muodostetaan sellaisia, että opiskelijat hyötyvät yhteisestä toiminnan rakenteesta, samankaltaisista opetuksen järjestelyistä sekä keskinäisestä vuorovaikutuksesta.