Hakeminen

Yhteishaku 11.3.-1.4.2020

Kevään hakuaika syksyllä 2020 alkavaan vaativana erityisenä tukena järjestettävään koulutukseen on päättynyt.

Hakeminen tapahtuu opintopolku.fi -sivuston kautta. 
Haku koskee koko ammatillista koulutusta, ammatillista peruskoulutusta valmentavaa koulutusta (VALMA) sekä työhön ja itsenäisen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA). Ammattiopisto Live on mukana ammatillisten erityisoppilaitosten yhteishaussa.

Hakeminen

Aikataulu

 • Täytä sähköinen hakemus osoitteessa opintopolku.fi 
 • Valintaa tukevat liitteet tulee olla Ammattiopistosto Livessä 9.4.2020 mennessä.
 • Ilmoitamme opiskelijavalinnan tuloksista hakijoille aikaisintaan 11.6.2020.
  Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta koulutuksen järjestäjälle viimeistään 25.6.2020.
 • Varasijat ovat voimassa 14.8.2020 asti.

Hae opiskelupaikkaa sähköisesti ja toimita dokumentit

 • Kirjaudu osoitteeseen opintopolku.fi
 • Hakusanalla "ammattiopisto live" löydät meillä vapaana olevat opiskelupaikat. 
 • Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake.
 • Voit myös katsoa ohjeita hakemiseen tästä linkistä: Hakemuksen täyttäminen opintopolussa (Thinglink).
 • Autamme hakemisessa etäyhteyksin. Opinto-ohjaajamme vastaavat yhteishakuun liittyviin kysymyksiin sekä puhelimitse että chat-palvelussamme. 

Lähetä suoraan meille dokumentit, jotka kertovat miksi tarvitset tukea opinnoissasi. Näitä dokumentteja voivat olla esimerkiksi jokin seuraavista:

 • lääkärin B-lausunto tai muu selvitys erityisopetuksen tarpeesta (esim. psykologin tai erityisopettajan lausunto, kuntoutututkimuslausunto)
 • koulu- ja opiskelutodistusjäljennökset
 • työtodistusjäljennökset
 • koulutuskokeilulausunto, jos koulutuskokeilu on tehty muualla kuin Ammattiopisto Livessä
 • HOJKS tai HOKS aikaisemmasta oppilaitoksesta
 • pedagoginen lausunto
 • muu liite
Media-alan, musiikin ja tanssin aloille hakevat toimittavat ennakkotehtävän. Tehtävän ohjeet löytyvät opintopolku.fi:stä.
Odottele haastattelukutsua.
Jos olet hakenut Ammattiopisto Liveen useampaan kuin yhteen koulutukseen, riittää että toimitat yhdet liitteet. Palautamme haussa esitetyt dokumentit Sinulle ensimmäisen HOKSin laadinnan yhteydessä. Emme siis arkistoi arkaluontoisia dokumentteja.
 
Lähetä dokumentit 9.4.2020 mennessä:
postitse Ammattiopisto Live, opintotoimisto
Kiannonkatu 2, 02650 Espoo

tai

sähköpostitse osoitteeseen opintotoimisto@inlive.fi
(Lähettäminen on lähettäjän vastuulla.)

Haastattelut koronan vuoksi poikkeusjärjestelyin
Live järjestää kulttuurialojen soveltuvuuskokeet etäyhteyksin. Haastattelut toteutetaan puhelinhaastatteluina. Hakijalle ilmoitetaan henkilökohtainen soittoaika, jolloin hakijalla tulisi olla mahdollisuus vastata Liven puheluun ja keskustelemaan haastattelijoiden kanssa. Haastattelu kestää 15-30 minuuttia. Mikäli puhelinnumero muuttuu tai hakemukseen kirjattu puhelinnumero on väärä, niin ilmoita uusi puhelinnumero sähköpostilla osoitteeseen opintotoimisto@inlive.fi.

Haastatteluun kutsutaan kaikki ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat asettaneet kyseisen osaamisalan 1. hakutoiveeksi. Hakijaa, joka on käynyt Ammatiopisto Livessä koulutuskokeilussa tai osallistunut Liven järjestämälle alan tutustumiskurssille ei kuitenkaan kutsuta haastatteluun. Haastattelu suoritetaan joko yksilö- tai ryhmähaastatteluna. Haastatteluun on hyvä tuoda mukana sellaiset valintaan mahdollisesti vaikuttavat dokumentit, joita ei ole lähetetty oppilaitokseen etukäteen.

Lisätietoja opintotoimistosta ja
p. 040 630 0028 / Hakupalvelut