Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Kuvituskuva.

Taideteollisuusalan
ammattitutkinto

Taideteollisuusalan koulutuksen saaneita tarvitaan sisustusrakennustöissä mm. remonttiliikkeissä tai asiakaspalvelutehtävissä remonttitarvikeliikkeissä.

Tietoa tutkinnosta

Ammattitaidon kuvaus
Taideteollisuusalan ammattitutkintoa suorittamaan valitaan todennäköisimmin henkilö, jolla on kokemusta ammattialalla toimimisesta. Taideteollisuusalan koulutus on tarkoitettu rakennus- tai puualalla työskenteleville tai näistä aloista kokemusta omaaville.

Koulutuksessa paneudutaan sisä- ja huonetilojen seinien, lattioiden ja kattojen rakenteiden korjaus- ja muutostöihin. Opitaan mm. väliseinien purkua ja rakentamista, putkien kotelointia, ovien ja ikkunoiden asentamista sekä listoitustöitä.

Näyttely- tai esittelytilan rakentaminen valinnaisessa tutkinnon osassa rakennetaan sekä puretaan messuosastoja ja näyttelyjä.

Tutkinnon osat

 • sisäpintakäsittelyt
 • sisustusrakentaminen
 • näyttely- tai esittelytilan rakentaminen
 • kalusteiden asentaminen

Ammattitutkinto suoritetaan tutkinnon osittain osoittamalla ammattitaito näytöissä. Koulutus toteutetaan päätoimisena päiväkoulutuksena.

Kustannukset

Koulutusmaksu 200 euroa. 

Valintakriteerit
Aikuiskoulutuksessa meidän kohderyhmänämme ovat erityistä tukea tarvitsevat yli 18-vuotiaat hakijat. Tärkein valintaperuste on kuitenkin soveltuvuus alalle.

Valintapäivänä arvioidaan haastatteluin ja testein riittääkö hakijan suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen (alakohtaiset tutkinnon perusteet www.oph.fi).

Valintaan vaikuttavat tekijät

 • opiskelukielenä suomi
 • värinäön on oltava kunnossa

Fyysinen terveydentila

 • ihottuma: riskinä, että iho ei kestä sisustajana toimimista
 • astma: alalla työskentely altistaa pölylle ja liuottimista aiheutuville höyryille
 • epilepsia voi olla valinnan poissulkeva tekijä
 • liikuntavamma, esimerkiksi pyörätuolilla liikkuva henkilö

Psyykkinen terveydentila

 • arvioitava yksilökohtaisesti
 • resursseja ja voimavaroja opiskeluun tulee löytyä
 • elämänhallinnan taitojen arviointi
 • mikäli hakijalla on mielenterveyden ongelmia, tulee hoitokontaktin olla aktiivinen. On erittäin tärkeää arvioida, missä vaiheessa kuntoutuminen on.

Valintaa tukevia tekijöitä:

 • hyvät sosiaaliset taidot: työ sisältää asiakaspalvelua ja työskentelyä eri ammattiryhmien kanssa
 • alan työkokemus ammattitutkintotasolle valittaessa
 • vahva motivaatio
 • riittävät matemaattiset taidot

Hakeminen
Ammattitutkintoon on jatkuva haku sen mukaan miten koulutuksissa on tilaa.
Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Lisätietoja
Ville Linkola, opettaja, p. 050 372 6623

Tuula Mikkola, Opinto-ohjaaja, puh. 050 439 0547

Koulutuspaikka
Metsälän toimipaikka, Läkkisepänkuja 5, 00620 Helsinki