Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, Toimitilahuoltajan osaamisala

Siivoustyön tavoitteena on työ- ja asuinympäristöjen sekä muiden tilojen pitäminen viihtyisinä, terveellisinä ja turvallisina. Laitoshuoltajat työskentelevät siivouspalveluyritysten, kiinteistönhoitoyritysten, teollisuuden, hotellien ja majoitusliikkeiden sekä laivayhtiöiden ja julkisen sektorin tai niiden liikelaitosten palveluksessa. Osa työskentelee itsenäisinä yrittäjinä.

Tietoa tutkinnosta

Ammattitaidon kuvaus
Työtehtävät ovat monipuolisia, ja ne vaihtelevat työkohteista riippuen. Laitoshuoltajan ammatissa tarvitaan ammattitaidon lisäksi itsenäistä työotetta, vastuullisuutta ja palveluhenkisyyttä.

Tutkintonimikkeet
Laitoshuoltaja
Toimitilahuoltaja

Tutkinnon suorittaminen
Ammattitutkinto suoritetaan tutkinnon osittain osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa. Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutusaika on lähtötasosta riippuen 1-1,5 vuotta.

Opiskelijan tulee hankkia asianmukaiset työjalkineet ja oppikirja SIISTII! (Raija Puska & Eija Viinikka, 2017).

Kustannukset
Koulutusmaksu on 200 euroa.

Valintakriteerit
Kohderyhmänämme ovat erityistä tukea tarvitsevat yli 18-vuotiaat hakijat. Tärkein valintaperuste on kuitenkin soveltuvuus alalle.

Valintapäivänä arvioidaan haastatteluin ja testein riittääkö hakijan suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen (alakohtaiset tutkinnon perusteet www.oph.fi).

Valintaan vaikuttavia tekijöitä

  • opiskelukielenä suomi

Fyysinen terveydentila

  • ihottuma, esimerkiksi atooppinen ihotyyppi tai psoriasis: riskinä, että iho ei kestä laitoshuoltajana toimimista
  • tuki- ja liikuntaelinpohjaiset kiputilat, kuten nivelkipu tai niskakipu: kivut voivat pahentua fyysisessä työssä, myös työskentelyssä virheasennot voivat lisääntyä
  • liikuntavamma, esimerkiksi pyörätuolilla liikkuva henkilö

Psyykkinen terveydentila

  • arvioitava yksilökohtaisesti
  • resursseja ja voimavaroja opiskeluun tulee löytyä
  • elämänhallinnan taitojen arviointi
  • mikäli hakijalla on mielenterveyden ongelmia, tulee hoitokontaktin olla aktiivinen. On erittäin tärkeää arvioida, missä vaiheessa kuntoutuminen on.

Valintaa tukevia tekijöitä

  • työkokemus alalta
  • vahva motivaatio

Hakeminen
Ammattitutkintoon on jatkuva haku sen mukaan miten koulutuksissa on tilaa. Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Lisätietoja
opinto-ohjaaja Tuula Mikkola, puh. 050 4390 547

Koulutuspaikka
Metsälän toimipaikka, Läkkisepänkuja 8, 00280 Helsinki