Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Kuvituskuva.

Pintakäsittelyalan
ammattitutkinto

Rakennusalalla pintakäsittelyalan koulutuksen saaneita tarvitaan maalaus-, tapetointi- ja korjausrakennustöissä.

Tietoa tutkinnosta

Ammattitaidon kuvaus
Pintakäsittelyalan ammattitutkintoa suorittamaan valitaan todennäköisimmin henkilö, jolla on kokemusta ammattialalla toimimisesta. Ammattitutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset valmiudet erilaisiin pintakäsittelytehtäviin niin uudis- kuin saneerausmaalaus työtehtävissä. Pintakäsittelyalan ammattitutkinnon suorittanut toimii työyhteisön aktiivisena jäsenenä monipuolisissa työtehtävissä.

Tutkinnon osat
Pakollinen osa:

 • Ensimaalaus 30 osp 
 • Huoltomaalaus 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista koostetaan yhteensä 60 osp:

 • Seinäpintojen päällystys 30 osp
 • Ruiskumaalaus 30 osp
 • Kuviointimaalaus 30 osp
 • Puurakenteiden ulkomaalaus 30 osp
 • Perinnemaalaus 30 osp
 • Kalustemaalaus 30 osp.
Yhteensä koko tutkinnon suorittaminen on 150 osp.

Ammattitutkinto suoritetaan tutkinnon osittain osoittamalla ammattitaito näytöissä. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena tai päätoimisena päiväkoulutuksena. Koulutusaika on lähtötasosta riippuen 1-2 vuotta.

Kustannukset
Valmistavan koulutuksen koulutusmaksu on 200 euroa.

Valintakriteerit
Kohderyhmänämme ovat erityistä tukea tarvitsevat yli 18-vuotiaat hakijat. Tärkein valintaperuste on kuitenkin soveltuvuus alalle.

Valintapäivänä arvioidaan haastatteluin ja testein riittääkö hakijan suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen (alakohtaiset tutkinnon perusteet www.oph.fi).

Valintaan vaikuttavat tekijät

 • opiskelukielenä suomi
 • värinäön on oltava kunnossa

 Fyysinen terveydentila

 • ihottuma: riskinä, että iho ei kestä maalarina toimimista
 • astma: alalla työskentely altistaa pölylle ja liuottimista aiheutuville höyryille
 • epilepsia on valinnan poissulkeva tekijä
 • liikuntavamma, esimerkiksi pyörätuolilla liikkuva henkilö

Psyykkinen terveydentila

 • arvioitava yksilökohtaisesti
 • resursseja ja voimavaroja opiskeluun tulee löytyä
 • elämänhallinnan taitojen arviointi
 • mikäli hakijalla on mielenterveyden ongelmia, tulee hoitokontaktin olla aktiivinen. On erittäin tärkeää arvioida, missä vaiheessa kuntoutuminen on.

Valintaa tukevia tekijöitä:

 • alan työkokemus ammattitutkintotasolle valittaessa
 • vahva motivaatio
 • riittävät matemaattiset taidot

Hakeminen
Ammattitutkintoon on jatkuva haku sen mukaan miten koulutuksissa on tilaa.
Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Lisätietoja
Tommi Linna, opettaja, p. 040 676 6090

Tuula Mikkola, Opinto-ohjaaja, puh. 050 439 0547

Koulutuspaikka
Metsälän toimipaikka, Läkkisepänkuja 5, 00620 Helsinki