Live varautuu koronaviruksen leviämisen toiseen aaltoon (päivitetty 7.8.2020 klo 13.22). Lue lisää

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Kuvituskuva.

Pintakäsittelyalan
ammattitutkinto

Rakennusalalla pintakäsittelyalan koulutuksen saaneita tarvitaan maalaus-, tapetointi- ja korjausrakennustöissä.

Tietoa tutkinnosta

Ammattitaidon kuvaus
Pintakäsittelyalan ammattitutkintoa suorittamaan valitaan todennäköisimmin henkilö, jolla on kokemusta ammattialalla toimimisesta. Ammattitutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset valmiudet erilaisiin pintakäsittelytehtäviin niin uudis- kuin saneerausmaalaus työtehtävissä. Pintakäsittelyalan ammattitutkinnon suorittanut toimii työyhteisön aktiivisena jäsenenä monipuolisissa työtehtävissä.

Tutkinnon osat
Pakollinen osa:

 • Rakennusmaalaus

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi:

 • Tapetointi 
 • Ruiskumaalaus
 • Erikoismaalaus 
 • Märkätilojen laatoitus
 • Puujulkisivujen maalaus

Ammattitutkinto suoritetaan tutkinnon osittain osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena tai päätoimisena päiväkoulutuksena. Koulutusaika on lähtötasosta riippuen 1-2 vuotta.

Kustannukset
Valmistavan koulutuksen koulutusmaksu on 200 euroa.

Valintakriteerit
Kohderyhmänämme ovat erityistä tukea tarvitsevat yli 18-vuotiaat hakijat. Tärkein valintaperuste on kuitenkin soveltuvuus alalle.

Valintapäivänä arvioidaan haastatteluin ja testein riittääkö hakijan suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen (alakohtaiset tutkinnon perusteet www.oph.fi).

Valintaan vaikuttavat tekijät

 • opiskelukielenä suomi
 • värinäön on oltava kunnossa

 Fyysinen terveydentila

 • ihottuma: riskinä, että iho ei kestä maalarina toimimista
 • astma: alalla työskentely altistaa pölylle ja liuottimista aiheutuville höyryille
 • epilepsia on valinnan poissulkeva tekijä
 • liikuntavamma, esimerkiksi pyörätuolilla liikkuva henkilö

Psyykkinen terveydentila

 • arvioitava yksilökohtaisesti
 • resursseja ja voimavaroja opiskeluun tulee löytyä
 • elämänhallinnan taitojen arviointi
 • mikäli hakijalla on mielenterveyden ongelmia, tulee hoitokontaktin olla aktiivinen. On erittäin tärkeää arvioida, missä vaiheessa kuntoutuminen on.

Valintaa tukevia tekijöitä:

 • alan työkokemus ammattitutkintotasolle valittaessa
 • vahva motivaatio
 • riittävät matemaattiset taidot

Hakeminen
Ammattitutkintoon on jatkuva haku sen mukaan miten koulutuksissa on tilaa.
Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Lisätietoja
opettaja Tommi Linna
p. 040 676 6090

Koulutuspaikka
Metsälän toimipaikka, Läkkisepänkuja 5, 00620 Helsinki