Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Hieroja työssään.

Näyttötutkinnon suorittaminen

Valmistavaan koulutukseen sisältyy lähiopetus, työssäoppiminen, etätehtävät ja verkko-opiskelu.

Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos katsotaan että opiskelija ei tarvitse koulutusta ammattitaidon täydentämiseen. Tällöin tutkinnon suorittaja tulee suoraan osaamisen näyttöön. Ilman valmistavaa koulutusta suoritettavista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista peritään maksu. Maksut ovat tutkintokohtaisia.

Jos haluat tulla suoraan osaamisen näyttöön, ota yhteyttä koulutuskuvauksissa mainittuihin opettajiin.

Monimuoto- ja päiväkoulutus sekä etäjakso

Monimuotokoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimista lähiopetuksessa, työssäoppimisessa, etäjaksoilla esim. kirjallisia tehtäviä tehden tai muilla työtehtävillä. Monimuotokoulutukseen kuuluu myös verkko-opiskelua. Lähiopetusjaksot toteutetaan joko päivisin, iltaisin tai viikonloppuisin.

Päiväkoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimista päivisin tapahtuvan lähiopetuksen ja työssoppimisten yhteydessä. Päiväkoulutuksessa on enemmän lähiopetusta kuin monimuotokoulutuksessa. Lisäksi tehdään tutkintokohtaisia tehtäviä ja mahdollisesti opiskellaan verkossa.

Etäjaksolla/päivällä tarkoitetaan sitä, että tutkinnon suorittaja ei ole oppilaitoksessa lähiopetuksessa tai työssäoppimassa, vaan hankkii osaamista muulla tavoin - esimerkiksi tekemällä kirjallisia tai muita saamiaan tehtäviä.

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS) on asiakirja, johon kirjataan:

  • aiemmin saavutetun osaamisen tunnistaminen

  • tarvittavan ammattitaidon hankkimistapa (mm. lähiopetuksen määrä ja työssäoppimisten kestot ja paikat sekä kirjallisten ja muiden tehtävien määrä)

  • tutkinnon suorittamisen suunnitelma eli Miten? Missä? ja Milloin? Osaaminen osoitetaan osaamisen näyttöillä.