Etäopetus Livessä jatkuu 13.5. saakka. (päivitetty 31.3.2020 klo. 11.22). Lue lisää

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto sisältää kolme osaamisalaa. Osaamisalat ovat vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala (vammaisalan erityisohjaaja), näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisala (näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija) ja työvalmennuksen osaamisala (työvalmentaja).

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia alan asiantuntijana asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.

Tietoa tutkinnosta

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalan suorittanut vammaisalan erityisohjaaja osaa edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia, mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia.

Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisalan suorittanut näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija osaa ohjata näkövammaisia asiakkaita liikkumistaidoissa ja näönkäytössä sekä näkövammaisten asiakkaiden tiedonhallinnan välineiden ja menetelmien käytössä.

Työvalmennuksen osaamisalan suorittanut työvalmentaja osaa toteuttaa työvalmennuksen asiakasprosessin sekä toimia työelämäasiantuntijana työvalmennuksessa.

Tutkinnon suorittanut voi toimia asiantuntijana asiakkaan kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.

Kuvaus opinnoista
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Erikoisammattitutkinto muodostuu kaikille osaamisaloille yhteisestä pakollisesta tutkinnon osasta (60 osaamispistettä), osaamisalan kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (yhteensä 80 osaamispistettä) sekä valinnaisesta tutkinnon osasta (40 osaamispistettä).

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto suoritetaan oppisopimuksella. Oppisopimuksessa keskeisin opiskelumuoto on työelämässä tapahtuva oppiminen. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa, lisäksi opintoja suoritetaan verkko-oppimisena.

Oppisopimustyöpaikan tulee vastata työtehtäviltään osaamisalan ammattitaitovaatimuksiin. 

 

Kenelle
Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa sekä oppisopimusta. 

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinoissa".

Koulutukseen on terveydentilavaatimukset (Sora-laki).

Hakeminen
Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Koulutuspaikat
Leppävaaran toimipaikka, Kiannonkatu 2, 02650 Espoo
Tenholantien toimipaikka, Tenholantie 12, 00280 Helsinki

Lisätietoja

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala:
Henna Gustafsson, puh. 040 648 2300

Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisala:
Henna Gustafsson, puh. 040 648 2300

Työvalmennuksen osaamisala:
Henna Gustafsson, puh. 040 648 2300

Oppisopimusta koskevat kysymykset:
​Tiina Hellström 040 772 0266

Koulutuspäällikkö
Rosina Winsten puh. 040 161 6454