Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto sisältää kolme osaamisalaa. Osaamisalat ovat vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala (vammaisalan erityisohjaaja), näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisala (näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija) ja työvalmennuksen osaamisala (työvalmentaja).

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia alan asiantuntijana asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.

Tietoa tutkinnosta

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalan suorittanut vammaisalan erityisohjaaja osaa edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia, mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia.

Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisalan suorittanut näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija osaa ohjata näkövammaisia asiakkaita liikkumistaidoissa ja näönkäytössä sekä näkövammaisten asiakkaiden tiedonhallinnan välineiden ja menetelmien käytössä.

Työvalmennuksen osaamisalan suorittanut työvalmentaja osaa toteuttaa työvalmennuksen asiakasprosessin sekä toimia työelämäasiantuntijana työvalmennuksessa.

Tutkinnon suorittanut voi toimia asiantuntijana asiakkaan kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.

Kuvaus opinnoista
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Erikoisammattitutkinto muodostuu kaikille osaamisaloille yhteisestä pakollisesta tutkinnon osasta (60 osaamispistettä), osaamisalan kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (yhteensä 80 osaamispistettä) sekä valinnaisesta tutkinnon osasta (40 osaamispistettä).

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto suoritetaan oppisopimuksella. Oppisopimuksessa keskeisin opiskelumuoto on työelämässä tapahtuva oppiminen. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa, lisäksi opintoja suoritetaan verkko-oppimisena.

Oppisopimustyöpaikan tulee vastata työtehtäviltään osaamisalan ammattitaitovaatimuksiin. 

Kenelle
Erikoisammattitutkinnon suorittaminen on vaativaa ja suosittelemme, että Hakijalla on suoritettuna vähintään toisen asteen tutkinto tai vastaava. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa sekä oppisopimusta. 

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinoissa".

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus

  • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa toimimisen

  • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen sijoittumista

  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Hakeminen
Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Koulutuspaikat
Arlan toimipaikka, Puustellinmäki 4-6, 02650 Espoo
Tenholantien toimipaikka, Tenholantie 12, 00280 Helsinki

Lisätietoja

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala:
Henna Gustafsson, puh. 040 648 2300

Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisala:
Ulla Ruuskanen, puh. 040 542 5866

Työvalmennuksen osaamisala:
Marita Kokkonen, puh. 040 647 2210, 

Oppisopimusta koskevat kysymykset:
Rosina Winstén, puh. 040 161 6454