Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Kaksi miestä istuvat pöydän ääressä ja lyövät kättä päälle hymyillen.

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Haluatko opiskella työvalmentajaksi, näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntijaksi tai vammaisalan erityisohjaajaksi? Onko sinulla jo alan osaamista, ja kaipaat osaamisen syventämistä ja kenties valmiuksia spesifimpiin tai monialalsempiin työtehtäviin ja työsi kehittämiseen? Haluatko verkostoitua alan ja alueesi toimijoiden kanssa?

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa. Tutkinto toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja se edellyttää alan työpaikkaa ja oppisopimusta. Osaaminen osoitetaan näytöillä aidoissa työelämän tilanteissa.

Tietoa tutkinnosta

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto sisältää kolme osaamisalaa. Osaamisalat ovat työvalmennuksen osaamisala (työvalmentaja), näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisala (näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija) ja vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala (vammaisalan erityisohjaaja)

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia alan asiantuntijana asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.

Työvalmennuksen osaamisalan suorittanut osaa toteuttaa työvalmennuksen asiakasprosessin sekä toimia työelämäasiantuntijana työvalmennuksessa. Hän osaa toimia asiantuntijana asiakkaan palvelujärjestelmässä, osana moniammatillista verkostoa, yhteistyössä työnantajien kanssa.

Toimintaympäristöjä voivat olla sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköt, oppilaitokset, järjestökenttä, työllisyys- ja te-palvelut, työpajat, vakuutusyhtiöt ja työpaikat, joissa on työllistymiseen ja työkyvyn tukeen luotuja asiakaspolkuja. Työvalmentajana edistät esimerkiksi asiakkaan elämänhallintaa, työllistymistä, työn jatkumista, työhyvinvointia.

Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisalan suorittanut näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija osaa ohjata näkövammaisia asiakkaita liikkumistaidoissa ja näönkäytössä sekä näkövammaisten asiakkaiden tiedonhallinnan välineiden ja menetelmien käytössä.

Toimintaympäristöjä voivat olla esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköt, järjestöt, koulut ja oppilaitokset, työllistymistä ja itsenäistä elämää edistävät palvelut ja työpaikat, joissa on näkövammaisia henkilöitä. Lisäksi toimintaympäristönä voivat olla asiakkaan asumis-, asioimis- ja harrastusympäristöt.

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalan suorittanut vammaisalan erityisohjaaja osaa edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia, mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia. 

Toimintaympäristöjä voivat olla esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköt, järjestöt, koulut ja oppilaitokset, asumispalvelut ja asumisyksiköt, työllistymistä ja itsenäistä elämää tukevat ja edistävät palvelut. Lisäksi toimintaympäristönä voivat olla asiakkaan asioimis- ja harrastusympäristöt.

Kuvaus opinnoista
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Erikoisammattitutkinto muodostuu kaikille osaamisaloille yhteisestä pakollisesta tutkinnon osasta (60 osaamispistettä), osaamisalan kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (yhteensä 80 osaamispistettä) sekä valinnaisesta tutkinnon osasta (40 osaamispistettä).

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto suoritetaan oppisopimuksella. Oppisopimuksessa keskeisin opiskelumuoto on työelämässä tapahtuva oppiminen. Lähiopetusta on keskimäärin 1-2 päivää kuukaudessa, lisäksi opintoja suoritetaan verkko-oppimisena.

Oppisopimustyöpaikan tulee vastata työtehtäviltään osaamisalan ammattitaitovaatimuksiin. 

Kenelle
Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa sekä oppisopimusta. 

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinoissa".  (Sora-laki).

Hakeminen
Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Katso mahdolliset osaamisalakohtaiset hakuohjeet ko. osaaamisalan kohdalta.,

Koulutuspaikat
Ammattiopisto Live, Leppävaaran toimipaikka, Kiannonkatu 2, 02650 Espoo

Keuda, Kerava 2020-2021

Lisätietoja

Liisa Kimpimäki, liisa.kimpimaki@inlive.fi,
p. 040 627 7699

Minna Hykkönen, Opinto-ohjaaja
puh. 050 572 0297

Koulutuspäällikkö
Rosina Winsten puh. 040 161 6454