Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Nainen hymyilee ja katsoo toista naista.

Koulutusmaksut

Valmistavaan koulutukseen sisältyy lähiopetus, työssäoppiminen, etätehtävät ja verkko-opiskelu.

Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos katsotaan että opiskelija ei tarvitse koulutusta ammattitaidon täydentämiseen. Tällöin opiskelija tekee ainoastaan osaamisen näytön. Ilman valmistavaa koulutusta suoritettavista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista peritään maksu. Maksut ovat tutkintokohtaisia.

Jos haluat tulla suoraan osaamisen näyttöön, ota yhteyttä koulutuskuvauksissa mainittuihin opettajiin.

Koulutusmaksut valmistavassa ja ilman valmistaava koulutusta

Koulutusmaksu valmistavassa koulutuksessa

Ammattitutkintoon (pois lukien hierojan at) valmistavasta koulutuksesta perittävä koulutusmaksu on 200 €/tutkinto.

Hierojan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen koulutusmaksu on 400 €.
Erikoisammattitutkintoihin valmistavasta koulutuksesta peritään koulutusmaksu 500 €/tutkinto.

Maksulla katetaan koulutuksen sekä tutkinnon järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia. Osa kustannuksista katetaan valtionosuudella. Näyttötutkintona suoritettavan perustutkinnon valmistavasta koulutuksesta ei peritä koulutusmaksua.

Koulutusmaksu ilman valmistavaa koulutusta
Tutkinnon/tutkinnon osia voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos katsotaan että opiskelija ei tarvitse koulutusta ammattitaidon täydentämiseen. Tällöin opiskelija tekee ainoastaan osaamisen näytön.

Ilman valmistavaa koulutusta suoritettavista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista peritään koulutusmaksu. Maksulla katetaan suurin osa koulutuksen sekä tutkinnon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista. Maksut ovat tutkintokohtaisia.

Jos haluat tulla suoraan osaamisen näyttöön, ota yhteyttä koulutuskuvauksissa mainittuihin opettajiin.