Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittanut henkilö toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen lapsia, nuoria ja aikuisia. Pääasiallisia toimintaympäristöjä ovat koulut ja oppilaitokset sekä niiden yhteydessä olevat aamu- ja iltapäivätoiminnan tai muun vapaa-ajan toiminnan yksiköt.

Tietoa tutkinnosta

Ammattitaidon kuvaus
Ammattitaitovaatimuksissa yhdistyvät aiemmin erillisinä olleiden koulunkäyntiavustajan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkintojen ammattitaitovaatimukset uudenlaiseksi ammattitaitovaatimusten ja työelämälähtöisen toiminnan kokonaisuudeksi.

Työ edellyttää soveltuvuutta alan työtehtäviin. Keskeiset vaatimukset työssä ovat hyvät vuorovaikutus- ja ohjaustaidot sekä yhteistyötaidot. Lisäksi työ vaatii havainnointikykyä ja tilanteiden tunnistamis- ja arviointikykyä sekä harkintaan perustuvaa kriittistä ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa.

Tutkinnon osat

 • Ammatissa toimiminen
 • Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
 • Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
 • Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Valinnainen osa

 • Yrittäjyys

Ammattitutkinto suoritetaan tutkinnon osittain osoittamalla ammattitaito osaamisen näytöissä. Valmistava koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena tai monimuotokoulutuksena, joka on suunnattu jo alalla työskenteleville henkilöille.

Koulutusaika on lähtötasosta ja tutkintoon valmistavan koulutuksen muodosta riippuen 0,5-1,5 vuotta.

Kustannukset
Valmistavan koulutuksen koulutusmaksu on 200 euroa.

Valintakriteerit
Kohderyhmänämme ovat erityistä tukea tarvitsevat yli 18-vuotiaat hakijat. Tärkein valintaperuste on kuitenkin soveltuvuus alalle.

Valintapäivänä arvioidaan haastatteluin ja testein riittääkö hakijan suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen (alakohtaiset tutkinnon perusteet www.oph.fi ).

Valintaan vaikuttavia tekijöitä

 • opiskelukielenä suomi
 • SORA -lainsäädäntö
 • laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 • riittävät oppimisvalmiudet (matematiikka ja suomen kieli)
 • hakijalla ei voi olla perusopetus mukautettu 

Fyysinen terveydentila

 • hakija ei voi itse olla avustettava
 • fyysisen terveydentilan on oltava tarpeeksi hyvä asiakkaan avustamiseen

Psyykkinen terveydentila

 • arvioitava yksilökohtaisesti
 • resursseja ja voimavaroja opiskeluun tulee löytyä
 • erittäin tärkeää arvioida, missä vaiheessa kuntoutuminen on
 • skitsofrenia on valinnan poissulkeva diagnoosi
 • elämänhallinnan taitojen arviointi

Valintaa tukevia tekijöitä

 • vahvat sosiaaliset taidot ja kiinnostus ihmisiä kohtaan
 • vahva motivaatio
 • riittävät opiskelutaidot: kirjalliset tehtävät ovat hyvin vaativia ja edellyttävät laajojen kokonaisuuksien ymmärtämistä
 • alan työkokemus

Hakeminen
Ammattitutkintoon on jatkuva haku sen mukaan miten koulutuksissa on tilaa.
Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Lisätietoja
koulutuspäällikkö Mari Linna, puh. 040 662 1670
laaja-alainen erityisopettaja Elina Hurtig, puh. 040 630 8811
opettaja Maija Heikkilä, puh. 040 662 5517 

Koulutuspaikka
Metsälän toimipaikka, Läkkisepänkuja 8, 00620 Helsinki