Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Hieroja työssään.

Hieronnan ammattitutkinto

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä hierojana itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa sosiaali- ja terveysalan työyhteisöissä, kuntoutuskeskuksissa, työpaikoilla, kylpylöissä, palvelutaloissa, kauneushoitoloissa, liikunnan yksiköissä ja asiakkaidenkodeissa. Hän edistää potilaidensa hyvinvointia ja toimintakykyä.

Tietoa tutkinnosta

Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut voi hakea koulutettu hieroja –ammattinimikkeen käyttöoikeutta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ohjeiden mukaisesti. Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneen rekisteröinti terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin tapahtuu koulutettu hieroja -nimikkeellä. Koulutettu hieroja on nimikesuojattu ammattihenkilö terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaisesti.


Tutkinnon suorittanut osaa

  • toimia hierojana yhteistyössä sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan ammattihenkilöiden kanssa
  • suunnitella ja toteuttaa potilaan hieronnan ja hierontaa tukevat muut hoidot sekä arvioida omaa toimintaansa
  • ohjata potilasta tuki- ja liikuntaelimistön oireiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä sekä terveellisissä elämäntavoissa
  • toimia yrittäjämäisesti

Pakolliset tutkinnon osat

  • Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 
  • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat

  • Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä
  • Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen

Ammattitutkinto suoritetaan tutkinnon osittain osoittamalla ammattitaito osaamisen näytöissä käytännön työtehtävissä. Valmistava koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena.

Koulutusaika on lähtötasosta ja tutkintoon valmistavan koulutuksen muodosta riippuen 1,5-2 vuotta.

Kustannukset
Valmistavan koulutuksen koulutusmaksu on 400 euroa.
Oppivelvolliselle koulutus on ilmainen.

Hakeminen

Olemme ammatillinen erityisoppilaitos. Voit hakea meille, mikäli sinulla on jokin erityisen tuen tarve, esimerkiksi oppimisvaikeus, sosiaalinen tai psyykkinen haaste.

Fyysinen ja psyykkinen soveltuvuus alalle huomioidaan hakutilanteessa. Hieronnan ammattitutkinnon koulutukseen on terveydentilavaatimukset (Sora-laki).

Ammattitutkintoon on jatkuva haku sen mukaan miten koulutuksissa on tilaa. Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Livessä avoinna olevia opiskelupaikkoja löydät kohdasta Avoinna olevat opiskelupaikat.

Lisätietoja
opinto-ohjaaja ​Minna Hykkönen, p. 050 572 0297
koulutuspäällikkö Rosina Winstén, p. 040 161 6454
opettaja Jari Lindroos, p. 040 096 6712

Koulutuspaikka
Leppävaaran toimipaikka, päärakennus
Kiannonkatu 2, 02650 Espoo

Vapaita hieronta-aikoja voit katsoa täältä.