Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Hieronnan ammattitutkinto

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä hierojana itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa sosiaali- ja terveysalan työyhteisöissä, kuntoutuskeskuksissa, työpaikoilla, kylpylöissä, palvelutaloissa, kauneushoitoloissa, liikunnan yksiköissä ja asiakkaidenkodeissa. Hän edistää potilaidensa hyvinvointia ja toimintakykyä.

 

Tietoa tutkinnosta

Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut voi hakea koulutettu hieroja –ammattinimikkeen käyttöoikeutta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ohjeiden mukaisesti. Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneen rekisteröinti terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin tapahtuu koulutettu hieroja -nimikkeellä. Koulutettu hieroja on nimikesuojattu ammattihenkilö terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaisesti.


Tutkinnon suorittanut osaa

 • toimia hierojana yhteistyössä sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan ammattihenkilöiden kanssa
 • suunnitella ja toteuttaa potilaan hieronnan ja hierontaa tukevat muut hoidot sekä arvioida omaa toimintaansa
 • ohjata potilasta tuki- ja liikuntaelimistön oireiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä sekä terveellisissä elämäntavoissa
 • toimia yrittäjämäisesti

Pakolliset tutkinnon osat

 • Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen osaamisala
 • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimimisen osaamisala

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä
 • Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen

Ammattitutkinto suoritetaan tutkinnon osittain osoittamalla ammattitaito osaamisen näytöissä käytännön työtehtävissä. Valmistava koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena.

Koulutusaika on lähtötasosta ja tutkintoon valmistavan koulutuksen muodosta riippuen 1,5-2 vuotta.

Kustannukset
Valmistavan koulutuksen koulutusmaksu on 400 euroa.

Valintakriteerit
Kohderyhmänämme ovat erityistä tukea tarvitsevat yli 18-vuotiaat hakijat. Tärkein valintaperuste on kuitenkin soveltuvuus alalle.

Valintapäivänä arvioidaan haastatteluin ja testein riittääkö hakijan suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen (alakohtaiset tutkinnon perusteet www.oph.fi).

Valintaan vaikuttavia tekijöitä

 • opiskelukielenä suomi
 • SORA -lainsäädäntö
 • laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 • riittävät oppimisvalmiudet (luetun ymmärtäminen, suomen kieli)
 • hakijalla ei voi olla perusopetus mukautettu 

Fyysinen terveydentila

 • arvioidaan yksilökohtaisesti
 • ihottuma, esimerkiksi atooppinen ihotyyppi tai psoriasis
 • tuki- ja liikuntaelinperäiset kiputilat, kuten nivel- tai niskakipu
 • liikuntavamma, esimerkiksi pyörätuolilla liikkuva henkilö

Psyykkinen terveydentila

 • arvioidaan yksilökohtaisesti
 • resursseja ja voimavaroja opiskeluun tulee löytyä
 • mikäli hakijalla on mielenterveyden ongelmia, tulee hoitokontaktin olla aktiivinen. On erittäin tärkeää arvioida, missä vaiheessa kuntoutuminen on
 • elämänhallinnan taitojen arviointi.

Valintaa tukevia tekijöitä

 • vahvat sosiaaliset taidot, työ on hyvin asiakaspalvelu painotteista ja hieroja on todella lähellä asiakasta
 • kiinnostus ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja kehoa kohtaan
 • vahva motivaatio
 • riittävät opiskelutaidot ja kielitaito: kirjalliset tehtävät ovat hyvin vaativia ja edellyttävät laajojen kokonaisuuksien ymmärtämistä, anatomiassa opiskellaan lihakset, luusto, hermosto ja nivelet latinaksi

Hakeminen
Ammattitutkintoon on jatkuva haku sen mukaan miten koulutuksissa on tilaa.
Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Lisätietoja
opinto-ohjaaja Tuula Mikkola, p. 050 439 0547
koulutuspäällikkö Rosina Winstén, p. 040 161 6454
opettaja Jari Lindroos, p. 040 096 6712

Koulutuspaikka
Tenholantien toimipaikka, Tenholantie 12, 00280 Helsinki

Vapaita hieronta-aikoja voit katsoa täältä.