Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Hierojan ammattitutkinto

Tutkinnon suorittaneet voivat toimia itsenäisinä yrittäjinä tai toisen palveluksessa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan, liikunnan ja hyvinvointialan yhteisöissä. Työtä tehdään vaihtelevissa työympäristöissä, esimerkiksi hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kylpylöissä, liikuntakeskuksissa, asiakkaiden työpaikoilla ja kodeissa. Hierojat tekevät työtä terveiden sekä sairaiden enimmäkseen aikuisten ihmisten parissa.

 

Tietoa tutkinnosta

Ammattitaidon kuvaus
Itsenäinen työ vaatii hierojalta eettisesti kestävää yrittäjyyden omaksumista. Työssä painottuu vastuullinen vuorovaikutus ja kommunikaatiotaitojen hallinta sekä palveluammattiin soveltuva asenne. Hieroja on välittömässä kosketuksessa asiakkaan kanssa, ja hän toimii myös oman työnsä asiantuntijana erilaisissa sosiaali-, terveys- ja liikunta- sekä kuntoutusalan työ- ja huoltoryhmissä. Hierojan ammattitutkinnon suorittaminen antaa koulutetun hierojan pätevyyden ja henkilö merkitään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston keskusrekisteriin koulutettuna hierojana.

Tutkinnon osat

 • hierojana toimiminen
 • hieronta hoitotapahtumana
 • hieroja yrittäjänä

Valinnainen osa

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta tutkinnon osa: Kuntoutumisen tukeminen 

Ammattitutkinto suoritetaan tutkinnon osittain osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa. Koulutukseen hakeutuneille järjestetään soveltuvuuskoe. Koulutusta järjestetään pääsääntöisesti päiväkoulutuksena. Koulutusaika on lähtötasosta riippuen 1-1,5 vuotta.

Kustannukset
Koulutusmaksu 400 euroa. 

Valintakriteerit
Kohderyhmänämme ovat erityistä tukea tarvitsevat yli 18-vuotiaat hakijat. Tärkein valintaperuste on kuitenkin soveltuvuus alalle.

Valintapäivänä arvioidaan haastatteluin ja testein riittääkö hakijan suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen (alakohtaiset tutkinnon perusteet www.oph.fi).

Valintaan vaikuttavia tekijöitä: 

 • SORA –lainsäädäntö

 Fyysinen terveydentila

 • arvioidaan yksilökohtaisesti
 • ihottuma, esimerkiksi atooppinen ihotyyppi tai psoriasis: riskinä, että iho ei kestä hierojana toimimista.
 • tuki- ja liikuntaelinpohjaiset kiputilat, kuten nivelkipu tai niskakipu: kivut voivat pahentua fyysisessä hierojan työssä, myös työskentelyssä virheasennot voivat lisääntyä.
 • liikuntavamma, esimerkiksi pyörätuolilla liikkuva henkilö: kuormitus on liian suuri istuma-asennosta käsin työskenneltäessä.

Psyykkinen terveydentila

 • arvioidaan yksilökohtaisesti
 • resursseja ja voimavaroja opiskeluun tulee löytyä
 • mikäli hakijalla on mielenterveyden ongelmia, tulee hoitokontaktin olla aktiivinen. On erittäin tärkeää arvioida, missä vaiheessa kuntoutuminen on elämänhallinnan taitojen arviointi.

Opiskelu edellyttää, että sinulla on

 • vahvat sosiaaliset taidot ja kiinnostus ihmisiä kohtaan: työ on hyvin asiakaspalvelu painotteista ja hieroja on todella lähellä asiakasta
 • kiinnostus terveyttä, hyvinvointia ja ihmiskehoa kohtaan
 • vahva motivaatio
 • riittävät opiskelutaidot ja kielitaito: kirjalliset tehtävät ovat hyvin vaativia ja edellyttävät laajojen kokonaisuuksien ymmärtämistä, anatomiassa opiskellaan lihakset, luusto, hermosto ja nivelet latinaksi, muuten opiskelukielenä on suomi

Hakeminen
Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Lisätietoja
opettaja Jari Lindroos
p. 040 096 6712

Koulutuspaikka 
Tenholantie 12, 00280 Helsinki

Vapaita hieronta-aikoja voit katsoa täältä.