Ammattiopisto-Live-ammatilliset-perustutkinnot_1920x900px.jpg

Ammatti- ja erikois­ammatti­tutkinnot

Ammatillisen osaamisen osoittamiseen aikuisille

Ammatti- ja erikois­ammatti­tutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tehdään näyttötutkintoina. Näyttötutkinnoissa osaaminen osoitetaan alan työtehtävissä. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumattomia tutkintoja ja tarjoavat erityisesti aikuisväestölle joustavan tavan osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaan.

Näyttötutkintojärjestelmässä tunnistetaan ja tunnustetaan eri tavoin hankittu osaaminen. Järjestelmä perustuu ennen kaikkea työelämälähtöisyyteen.

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita ovat:

  • työelämälähtöisyys
  • tutkintojen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta
  • tutkinnon tai tutkinnon osan ammattitaidon osoittaminen näyttötutkinnossa
  • henkilökohtaistaminen

Ammattitutkinnoissa ensisijalla ovat henkilöt, jotka terveydellisen tai muun syyn vuoksi ovat erityisopetuksen, yksilöllisen tuen tai oppimista tukevien oppimisympäristöjen tarpeessa. Erikoisammattitutkintoihin hakevilta ei edellytetä näitä ehtoja.

Voit arvioida osaamistasi sivustolla: osaan.fi -
Tutustu myös sivustoon näyttötutkinnot.fi

Hierojan ammattitutkinto

Tutkinnon suorittanut henkilö voi toimia itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan, liikunnan ja hyvinvointialan yhteisöissä. 

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittanut henkilö toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen lapsia, nuoria ja aikuisia. 

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia alan asiantuntijana asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, Kotityöpalvelujen osaamisala

Siivoustyön tavoitteena on työ- ja asuinympäristöjen sekä muiden tilojen pitäminen viihtyisinä, terveellisinä ja turvallisina. 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, Toimitilahuoltajan osaamisala

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittaneella henkilöllä on monipuoliset valmiudet työskennellä itsenäisesti asiakaskodeissa erilaisissa kodin arjen työtehtävissä.

Sisustusalan ammattitutkinto

Sisustusalan koulutuksen saaneita tarvitaan sisustusrakennustöissä mm. remonttiliikkeissä tai asiakaspalvelutehtävissä remonttitarvikeliikkeissä.

 

Maalarin ammattitutkinto

Maalarin ammattitutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset valmiudet erilaisiin pintakäsittelytehtäviin niin uudis- kuin saneerausmaalaus työtehtävissä.