Ammatilliset perustutkinnot

Muusikko

Musiikkialan perustutkinto, 180 osp

Musiikin osaamisala 

Muusikot ovat oman instrumenttinsa ja esiintymisen ammattilaisia. Koulutuksen tavoitteena on luoda opiskelijalle monipuolinen ammatillinen osaaminen, joka mahdollistaa työskentelyn erilaisissa muusikon tehtävissä. Pitkäjänteinen harjoittelu antaa mahdollisuuden toimia työryhmän jäsenenä yhtyeissä tai produktioissa. Muusikon työnkuvaan kuuluu esiintymistilanteita erilaisilla kokoonpanoilla. Muusikko voi viedä omaa osaamistaan haluamaansa suuntaan koko uransa ajan. Tärkeinä seikkoina ovatkin oman osaamisen markkinointi ja ammatillinen yhteistyö muiden luovien alojen toimijoiden kanssa.

Tietoa tutkinnosta

Kenelle?
Musiikkialalla opiskelijaksi valinta edellyttää riittävää musiikillista harrastuneisuutta ja perussoittotaitoa jollakin rytmimusiikkiin soveltuvalla instrumentilla (koskettimet, kitara, basso, rummut) tai laulutaitoa. Valinnassa kiinnitetään huomiota hakijan musikaalisuuteen sekä erikseen sovittavien kappaleiden esittämistaitoon. Hakijalle lähetetään ennen valintaa ennakkotehtävä, jossa hän saa tietyn musiikkikappaleen harjoiteltavaksi.

Miten?
Opiskelija hyödyntää laaja-alaisesti musiikin luku- ja kirjoitustaitoa musiikkiohjelmiston valmistamisessa.  Aikaansa seuraava musiikin ammattilainen luovii sujuvasti myös erilaisten musiikkiteknologisten ja tietoteknisten sovellusten maailmassa ja päivittää koko ajan myös omaa osaamistaan. Pakollisten tutkinnon osien lisäksi opiskelija voi kehittää osaamistaan haluamaansa suuntaan valinnaisten tutkinnon osien opinnoissa. Musiikkialan opiskelu tapahtuu oppilaitosympäristön lisäksi myös musiikkialan työpaikoilla, verkko-opinnoissa ja erilaisissa monialaisissa produktioissa.

Koulutuksen rakenne

Koulutus koostuu pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista (yhteensä 145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Valinnaiset tutkinnon osat:
  • Laulaminen tai soittaminen yhtyeessä 15 osp
  • Musiikkiteknologian käyttö musiikkituotannossa 15 osp
  • Säveltäminen 10 osp
  • Produktiotyö 10 osp
  • Esiintymistilanteen tekniikan käyttö 10 osp
Paikalliset tutkinnon osat:
  • Yhteisöllinen musiikkitoiminta, 10 osp
  • Osuuskunnassa toimiminen 5 - 15 osp
Työllistyminen
Muusikko voi työskennellä esimerkiksi muusikkona yhtyeessä, joka keikkatyöllä luo työllistymismahdollisuuden joko koko- tai osa-aikaisesti. Musiikkilajina on rytmimusiikki, kuten pop, rock, tanssi ja jazz. Muusikon tulevaisuuden työpaikka voi löytyä myös erilaisista musiikin palvelu- ja tuotantotehtävistä.

Koulutuspaikka
Leppävaaran toimipaikka,
Kiannonkatu 2, 02650 ESPOO

Hakeminen
Hakuun liittyy ennakkotehtävä.Ennakkotehtävän tiedot löytyy Opintopolusta. Ennakkotehtävään kuuluvan liite-lomakkeen voit tulostaa tästä muusikkohakuliite . Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

 Huomioitavaa?

Kysy lisää
Minna Korpi, opinto-ohjaaja
p.040 725 3366
etunimi.sukunimi@inlive.fi