Ammatilliset perustutkinnot

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 180 osp

Vammaistyön osaamisala 
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Lähihoitajan työ on monipuolista ja ihmisläheistä. Siinä korostuvat asiakaslähtöinen ajattelu- ja työskentelytapa, luotettavuus sekä yhteistyön tekemisen taidot.

Vammaistyössä lähihoitaja toimii esimerkiksi vammaisjärjestöjen ja säätiöiden toimintayksiköissä, palvelutaloissa, perhekodeissa, henkilökohtaisena avustajana, päivähoidon erityisryhmissä sekä työ- ja toimintakeskuksissa.

Vanhustyössä lähihoitaja työskentelee muun muassa kotihoidossa, vanhusten hoivakodeissa, palvelutaloissa, päiväkeskuksissa, päiväsairaaloissa sekä terveyskeskusten vuodeosastoilla.

 

Sosiaali- ja terveysalan osasuorituspolku, hoiva-avustaja 60 osp

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suosituksen henkilöstömitoitukseen sisällytettävien hoiva-avustajien koulutuksesta.

Sosiaali- ja terveysalan osasuorituspolku mahdollistaa työllistymisen hoiva-avustajan työtehtäviin ikääntyneiden palveluissa. Hoiva-avustajana ohjaat ja avustat asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa, huolehdit asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Asiakastyön tehtävät edellyttävät hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja.

Tietoa tutkinnosta

Kenelle?

Onko sinulla intoa oppia hyviä vuorovaikutustaitoja ja asiakaspalveluhenkisyyttä? Oletko kiinnostunut toimimaan erilaisissa työtehtävissä, joissa huolehditaan ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista?Sosiaali- ja terveysalalla työskentelet eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Opiskelu edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä ja motivaatiota alan töihin.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa on Sora-lakiin perustuvat terveydentilavaatimukset. Fyysinen ja psyykkinen soveltuvuus alalle huomioidaan hakutilanteessa.

Miten?
Oppiminen tapahtuu yksilöllisesti sekä oppilaitoksessa että työpaikalla ja osittain myös verkko-opintoina. Opintojen aikana suoritat EA1-kortin sekä hygieniapassin. Meillä voit suorittaa koko ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan. 

Koulutuksen rakenne ja laajuus

Hoiva-avustajan osatutkinto, 60 osp

Hoiva-avustajan välittömän asiakastyön työtehtävien osaamisvaatimuksia vastaavat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osat:

Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp

Ikääntyvän osallisuuden edistäminen 35 osp

Hoiva-avustajan työtehtävissä voi toimia suoritettuaan hyväksytysti mainitut ammatilliset tutkinnon osat. Mikäli nämä tutkinnon osat suorittanut henkilö hakeutuu myöhemmin suorittamaan sosiaali- ja terveysalan koko perustutkintoa, aiemmin osoitettu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Lähihoitaja, 180 osp

Koulutus koostuu ammatillisista tutkinnon osista (yhteensä 145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

​Ammattiopisto Livessä opiskelija erikoistuu toiseen seuraavista osaamisaloista:

  • Vammaistyön osaamisala
  • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Yhteiset tutkinnon osa ovat:

  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lisäksi opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoonsa valinnaisia opintoja sekä ammatillisiin tutkinnon osiin että yhteisiin tutkinnon osiin.

Koulutuspaikka
Leppävaaran toimipaikka, päärakennus
Kiannonkatu 2, 02650 Espoo

Hakeminen
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon terveydentilavaatimukset
Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Kysy lisää
Minna Hykkönen, opinto-ohjaaja, jatkuva haku
p. 050 572 0297

Maija Heikkilä, opinto-ohjaaja
p. 040 626 1355

etunimi.sukunimi@inlive.fi