Ammatilliset perustutkinnot

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 180 osp

Vammaistyön osaamisala 
Vanhustyön osaamisala

Lähihoitajan työ on monipuolista ja ihmisläheistä. Siinä korostuvat asiakaslähtöinen ajattelu- ja työskentelytapa, luotettavuus sekä yhteistyön tekemisen taidot.

Ikääntyvien hoidon osaamisalassa lähihoitaja osaa toimia kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja osallisuutta edistävästi.

Vammaistyön osaamisalassa hän osaa tukea vammaisen osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä.

Tietoa tutkinnosta

Kenelle?
Lähihoitajalta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kohdata eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Alalla vaaditaan hyvää terveyttä, sillä työ on sekä fyysisesti että psyykkisesti raskasta. Fyysiseksi työn tekevät potilassiirrot ja seisomatyö. Psyykkisesti kuormittavaksi työn tekee asiakkaan tarpeisiin keskittyminen. Työ on vuorotyötä.

Miten?
Oppiminen tapahtuu yksilöllisesti sekä oppilaitoksessa että työpaikalla ja osittain myös verkko-opintoina. Meillä voit suorittaa koko ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan. Opintojen aikana suoritat EA1-kortin sekä hygieniapassin.

Koulutuksen rakenne
Koulutus koostuu pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista (yhteensä 145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

valinnaiset tutkinnon osat 15 osp
  • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen 15 osp
  • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä 15 osp
  • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
  • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
Paikalliset tutkinnon osat:
  • Hyvinvoiva lapsi ja nuori 15 osp
  • Aktiivinen vanhuus 15 osp

Työllistyminen
Vammaistyössä toimivan lähihoitajan työpaikkoja tarjoavat mm. vammaisjärjestöjen ja säätiöiden toimintayksiköt, palvelutalot, perhekodit, päivähoito, opetusala ja työ- ja toimintakeskukset.

Vanhustyössä toimivan lähihoitajan työpaikkoja ovat kotihoito, vanhusten hoivakodit, palvelutalot, päiväkeskukset, päiväsairaalat, sekä terveyskeskusten vuodeosastot.

Koulutuspaikka
Turuntien toimipaikka
Turuntie 42, 02650 ESPOO

Hakeminen
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon terveydentilavaatimukset
Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Kysy lisää
Minna Hykkönen, opinto-ohjaaja
p. 050 572 0297
etunimi.sukunimi@inlive.fi