Ammattiopisto Live siirtyy pääosin etäopetukseen tiistaina 1.12.2020 (päivitetty 27.11.2020 klo 13.30). Lue lisää

Ammatilliset perustutkinnot

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 180 osp

Vammaistyön osaamisala 
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Lähihoitajan työ on monipuolista ja ihmisläheistä. Siinä korostuvat asiakaslähtöinen ajattelu- ja työskentelytapa, luotettavuus sekä yhteistyön tekemisen taidot.

Vammaistyössä lähihoitaja toimii esimerkiksi vammaisjärjestöjen ja säätiöiden toimintayksiköissä, palvelutaloissa, perhekodeissa, henkilökohtaisena avustajana, päivähoidon erityisryhmissä sekä työ- ja toimintakeskuksissa.

Vanhustyössä lähihoitaja työskentelee muun muassa kotihoidossa, vanhusten hoivakodeissa, palvelutaloissa, päiväkeskuksissa, päiväsairaaloissa sekä terveyskeskusten vuodeosastoilla.

Tietoa tutkinnosta

Kenelle?

Onko sinulla intoa oppia hyviä vuorovaikutustaitoja ja asiakaspalveluhenkisyyttä? Oletko kiinnostunut toimimaan erilaisissa työtehtävissä, joissa huolehditaan ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista? Lähihoitaja työskentelee eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Opiskelu edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä ja motivaatiota alan töihin.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa on Sora-lakiin perustuvat terveydentilavaatimukset. Fyysinen ja psyykkinen soveltuvuus alalle huomioidaan hakutilanteessa.

Miten?
Oppiminen tapahtuu yksilöllisesti sekä oppilaitoksessa että työpaikalla ja osittain myös verkko-opintoina. Opintojen aikana suoritat EA1-kortin sekä hygieniapassin. Meillä voit suorittaa koko ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan. 

Koulutuksen rakenne

Koulutus koostuu ammatillisista tutkinnon osista (yhteensä 145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

​Ammattiopisto Livessä opiskelija erikoistuu toiseen seuraavista osaamisaloista:

  • Vammaistyön osaamisala
  • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

 

​Osaamisaloihin sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa, joista kaksi seuraavaa tulee suorittaa hyväksytysti ennen siirtymistä osaamisalan kahteen muuhun pakolliseen tutkinnon osaan :

  • ​Kasvun ja osallisuuden edistäminen
  • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Yhteiset tutkinnon osa ovat:

  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lisäksi opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoonsa valinnaisia opintoja sekä ammatillisiin tutkinnon osiin että yhteisiin tutkinnon osiin.

Koulutuspaikka
Leppävaaran toimipaikka, päärakennus
Kiannonkatu 2, 02650 Espoo

Hakeminen
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon terveydentilavaatimukset
Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Kysy lisää
Minna Hykkönen, opinto-ohjaaja
p. 050 572 0297
etunimi.sukunimi@inlive.fi