Ammattiopisto-Live-asumisen-tuki-1920x650px.jpg

Asumisen tuki

Turvallisen arjen tueksi.

Tukea asumiseen

Kun opiskelija tarvitsee ohjausta tai tukea arjen toimissa, meiltä voi ostaa asumisen tuen palveluja.

Tuki toteutetaan opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Tuki voi olla fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista. Asumisen tuen tarkoituksena on, että opiskelijan itsenäinen asuminen saadaan sujumaan turvallisesti. Asumisen tuki voi sisältää esimerkiksi arjen taitojen opettelua ja vahvistamista.

Asumisen tuen maksavana tahona voi olla esimerkiksi sosiaalitoimen vammaispalvelut. Opiskelija tai hänen perheensä voi olla yhteydessä kunnan sosiaalitoimeen ja pyytää, että hänelle laaditaan palvelusuunnitelma. Jos opiskelijalla ei ole vielä kunnan sosiaalitoimen vammaispalvelujen asiakkuutta, kannattaa se hakea mahdollisimman pian palvelusuunnitelman laatimiseksi ja asumisen tuen varmistamiseksi.

Lisätietoja:
Maija Väyrynen
p. 040 638 6050

Ammattiopisto-Live-tukea-asumiseen-400x500px.jpg