Kouluttajien esittely

Maria FörbomSuomen kielen opettaja ja ammatillinen erityisopettaja

Koulutan suomen kielen oppimiseen, kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen liittyviä koulutuksia henkilöstölle

Jukka MarttiLaaja-alainen erityisopettaja

Toimin tällä hetkellä Ammattiopisto Livessä laaja-alaisena erityisopettajana, sekä asiantuntijakouluttajana erityisalalanani käyttäytymistieteet ja työyhteisödynamiikka.

Mervi Rantanenammatillinen erityisopettaja

Pidän hygieniapassikoulutuksia ja -testejä 15 vuoden kokemuksella. Testitilanteet räätälöidään eri kohderyhmille Ruokaviraston myöntämien lupien perusteella. Testi on mahdollista suorittaa ryhmätestitilaisuudessa tai yksilötestinä.

Hygieniapassitestin suorittaminen on tietyillä koulutusaloilla pakollinen. Se, että on suorittanut hygieniapassin, katsotaan eduksi monissa työpaikoissa.

Pekka PakkalaEnglannin ja ruotsin kielten opettaja, kulttuurivalmentaja

Erityisosaamisen alueitani ovat visuaalisten keinojen käyttö opiskelijan voimauttamisessa, vieraan kielen opetuksen integraatio ammatillisiin aineisiin sekä narratiivinen oppiminen ammatillisessa erityisopetuksessa.

Anders BlomqvistPalvelupäällikkö

Etsin työryhmän ja yhteistyöverkostojen kanssa toimivia ratkaisuja nuorten työllisyyden hoitoon, mielen hyvinvoinnin tukemiseen sekä opintojen läpäisyyn. Olen toiminut asiantuntijakouluttajana, ratkaisukeskeisenä valmentajana ja työnohjaajana tilaajan tarpeen mukaan. Minua kiehtovat konsultatiivinen työote, ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden hoitokäytänteet, tunnetaitojen opettaminen, motivoiva kohtaaminen sekä mielen hyvinvointi voimavarana –ajattelu.

Päivi SaloLaaja-alainen erityisopettaja

Osaamiseeni kuuluvat neuropsykiatrinen valmennus, Rakentavan, väkivallattoman vuorovaikutuksen ohjaus, kokonaisvaltainen rentoutusohjaus sekä taideterapeuttinen näkökulma.

Olen toiminut pitkään nuorten koulutuksessa sekä täydennyskoulutusten kouluttajana opetus- ja ohjausalan henkilöstölle.

Koulutus aiheeni liittyvät erityisen tuen tarpeisiin, toiminnanohjauksen tukeen, Rakentavaan vuorovaikutukseen tunne-tarve taitojen näkökulmasta sekä hyvinvoinnin vahvistamiseen oppimisympäristöissä. Syvä innoittajani on positiivisen psykologian kokonaisuus, jossa vahvuusperusteinen pedagogiikka, hyvän mielen taidot ja rakentava vuorovaikutus muodostavat jykevän työkalupakin opiskelijaviihtyvyyttä, henkilöstö viihtyvyyttä ja oppilaitoshyvinvointia kukoistusta vahvistaen. Jatkuva ihmisyyden utelias pohtiminen on mielenkiinnonkohteeni ja intohimoni. Oppimisen poluilla ilmiöt – edistykselliset ja pulmalliset ovat opetus-ja ohjaustyön arkea. Ajan tarpeisiin vastaaminen työni suola; elinikäinen oppiminen työn kulmakivi.

Koulutukseni tapahtuvat etä- ja/tai lähiopetuksena, luento- ja työpajatyöskentelyä vaihdellen.

Tapani kouluttaa on osallistavaa ja vuorovaikutteista.

Pirjo PellikkaTyöhönvalmentaja

Työskentelen Live Palveluiden Nuorten Palveluissa ja erityisesti työhönvalmennus oppilaitoksille on minun osaamisaluettani. Valmennuksellinen työote on lähellä sydäntäni. Olen palvelumuotoillut uusia työhönvalmennuspalveluita Ammattiopisto Live:een ja muihinkin oppilaitoksiin. Olen kouluttajana Duunivalmennuksen ABC:ssä yhdessä työparin kanssa. Koulutuksen kohderyhmänä Ammattiopisto Live:n henkilöstö. Koulutus on tarkoitus toteuttaa lähiopetuksena ryhmille. Tarvittaessa koulutus taipuu myös etäopetuksen muotoon. Käytän koulutuksessa toiminnallisia ja vuorovaikutukseen perustuvia toimintatapoja.

Karoliina Oksanen

Erityisosaamistani on äidinkielen opetuksen integrointi ammatilliseen opetukseen ja digitaalisten työvälineiden hyödyntäminen opetuksessa. Hallitsen monenlaisten digitaalisten työkalujen opetuskäytön: Classroom, Google Sites, Blogger, Padlet, Seppo ja pelillistäminen yleensä, sosiaalinen media opetuksessa jne.

Syksyllä 2020 olen mukana kouluttamassa Digivälineet ja työelämässä oppiminen -kokonaisuudessa. Koulutuksesta saa paljon käytännön esimerkkejä, konkreettista apua omiin digituen tarpeisiin ja 2 opintopistettä.

Pystyn toteuttamaan koulutuksia sekä etänä että lähiopetuksena. Minut voi esimerkiksi pyytää koko tiimin kokoukseen kertomaan Seppo-pelistä tai Classroomin käytöstä. TVT-osaajana voin opastaa myös henkilökohtaisesti yksittäisissä digiongelmissa.

 

Marsa PerttulaAmmatillinen erityisopettaja

Työskentelen vaativaa erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien ammatillisena erityisopettajana VALMA-koulutuksessa. Koulutan myös opetus- ja ohjausalan henkilöstöä monikulttuurisuuteen, kotoutumiseen, kielitietoiseen työotteeseen, selkokieleen ja maahanmuuttajaopiskelijan tukitoimiin liittyvissä teemoissa. Koulutustapani on vuorovaikutuksellinen ja käytännönläheinen, ja niissä välittyy innostus ja työnilo. Teen maahanmuuttajille myös oppimisen vaikeuden kartoituksia ja kirjoitan heille pedagogisia lausuntoja.