Ammattiopisto Live jatkaa etäopetusta toistaiseksi. (päivitetty 18.2.2021 klo 14.16). Lue lisää

Kuvituskuva.

Ajankohtaista

Yritysyhteistyö on olennainen osa Liveä – täältä töihin!

Kirjoittanut: Ammattiopisto Live | 16.9.2019 10:17

Yritysyhteistyö on tärkeä osa Liven toimintaa. Vuosittain sadat yritykset avaavat ovensa Liven opiskelijoille ja kuntoutujille. Yrityksissä opiskelijat kartuttavat ammatti- ja työelämätaitojaan ja kuntoutujat selvittävät soveltuvuuttaan alalle. Liveä eri palveluineen ja toimintoineen ei olisi olemassa ilman yrityksiä, mutta myös meidän antamamme yhteistyön arvo on yrityksille tärkeä. Parhaat yhteistyöpolut ovat syntyneet lyhyiden ja pitkien yhteistyöaikojen, rohkeiden kokeilujen ja yhteistyöstä kiinnostuneiden ihmisten työn tuloksena. Epäonnistumiset on arvioitu ja toimintaa muutettu. On kehitytty yhdessä.

Mitä arvoa annamme yrityksille?

Meiltä halutaan jotain ja me haluamme jotain. Yritysyhteistyö on matchausta. Tarpeiden ja toiveiden kuuntelua, arviointia ja toimintaa. Ei ole tarkoituksenmukaista tehdä yhteistyötä kaikkien yritysten kanssa. Yhteistyötä tehdään, jos oletetaan, että molemmat osapuolet saavat yhteistyöstä jotain haluamaansa. Joskus onnistutaan, joskus epäonnistutaan, mutta aina opitaan jotain. Onnistunut yritysyhteistyö edellyttää molemmilta osapuolilta kiinnostusta, suunnittelua ja toimintatapojen määrittelyä. Tahtotila yhteistyön suhteen on oltava selkeä ja yhteistyön tekemiselle on oltava riittävästi resursseja.

Koulutus ja osaamisen kehittäminen ovat tärkeintä työllisyyspolitiikkaa

Hallitusohjelmamme perustuu siihen, että yhä useampi suomalainen käy töissä. Työllisiä pitäisi saada monista erilaisista ihmisjoukoista. Uskomattomalta tuntuu, että Suomessa on suurin piirtein sama määrä työttömiä kuin avoimia työpaikkoja. Miksi nämä toiveet ja tarpeet eivät kohtaa? Kolmessa vuosikymmenessä Suomesta on kadonnut 600 000 työpaikkaa, joihin riitti perusasteen koulutus. Pelkän perusasteen käyneistä enemmistö (58%) on työelämän ulkopuolella. Maahanmuuttajien osaaminen jää usein kielellisten haasteiden vuoksi työmarkkinoilta piiloon. Lisäksi osatyökykyisiä työnhakijoita, jotka kokevat olevansa työkykyisiä ja –työhaluisia, on valtava joukko. Voimmeko osaltamme tehdä jotain tälle kohtaanto-ongelmalle? Vastaus edelliseen on kyllä. Juuri sitähän me liveläiset teemme arjessamme viikon jokaisena päivänä. Strategiamme Täältä töihin on punaisena lankana kaikessa toiminnassamme.

Miten yritys hyötyy yhteistyöstä?

Osaavan/oppivan työvoiman lisäksi yritys voi osallistua kanssamme oman alansa osaamisensa opettamiseen, erilaisten työpolkujen rakentamiseen (esim. liveopisto.fi/kumppaniyritys), kehittämishankkeisiimme ja innovaatiotoimintaan. Meiltä saa täydennyskoulutusta, korttikoulutuksia sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen koulutuksia. Tuotamme yrityksen tarpeiden pohjalta uusia palveluita esim. yrityksen henkilöstön työssäjaksamisen tai työhön pääsyn tueksi. Yritys voi ostaa meiltä palveluita aina saneerauspalveluista kokoonpano-, pakkaus- ja printtipalveluihin (livepalvelut.fi/palvelumyynti). Teemme yritysten kanssa yhteisiin strategisiin tavoitteisiin perustuvaa yhteistyötä, missä yhteistyö hyödyntää aina molempia osapuolia. Yritys voi saada kauttamme etsimänsä mahdollisuuden toteuttaa yhteiskuntavastuuta ja saada tälle tärkeälle työlleen toivomaansa näkyvyyttä. Ennen kaikkea yhdessä yritysten kanssa nostamme asiakkaidemme ja opiskelijoidemme työkyvyn kunniaan ja luomme työllistymisen sekä osallisuuden mahdollisuuksia tukea tarvitseville. Live elää ja hengittää vuoden jokaisena päivänä yrittäjien kanssa.

Live kouluttaa, kuntouttaa ja valmentaa yksilöasiakkaitaan kohti työtä

Me liveläiset teemme työtä sen hyväksi, että mahdollisimman moni pystyy toimimaan suomalaisen yhteiskunnan täysipainoisena jäsenenä. Pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen erityisoppilaitos, Ammattiopisto Live tarjoaa koulutuksia henkilöille, jotka tarvitsevat opinnoissaan ja työllistymisessään erityisopetusta, yksilöllistä tukea ja ohjausta. Live Palvelut -yksikössä tuotamme kuntoutus-, työllisyys- ja valmennuspalveluita, joiden tavoitteena on edistää asiakkaidemme työllistymistä, työssä pysymistä ja työssä jaksamista.

Pirjo Poutala
Kirjoittaja on Liven avainasiakaspäällikkö.

p. 040 669 4900
pirjo.poutala@inlive.fi

Aiheet: työ, asiakkuustyö

Kirjoittanut Ammattiopisto Live

Ammattiopisto Live on pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus.

Jätä kommentti