Kuvituskuva.

Ajankohtaista

Opikon avulla eteen päin 

Kirjoittanut: Ammattiopisto Live | 5.6.2020 13:46

Opikko-hankkeen tarkoituksena on kehittää kokonaisvaltaisen tuen ja vaiheittaisen ammatillisen koulutuksen suorittamisen malli koulutuksen ulkopuolelle jääville vaativaa erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille. Tarve kumpuaa toimijoiden kokemuksen sekä tutkimustiedon pohjalta, jonka mukaan heikko-osaisuuden kasautumisen seurauksena koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäävän nuoren ongelmat usein kertyvät ja muodostavat pysyviä esteitä yhteiskunnalliselle osallistumiselle.

Opikko-hankkeen avulla voidaan tunnistaa osaamista ja suorittaa ammatillisia tutkinnon osia työpaikalla. Ammattiopisto Liven liiketalouden perustutkinnon opettaja Sirkku Ohvo on ollut mukana hankkeessa tunnistamassa osaamista. Lue Petrin ja Jannen tarinat.

Petri_opikkohankePetrin tarina

Olen kärsinyt vuosia kestäneestä päihdeongelmasta, jonka vuoksi sain asuntolapaikan Oskelakodista. Se on Kalliola Oy:n omistama päihdehuollon kuntouttava asumispalveluyksikkö. Sieltä minut ohjattiin Kaliolan kuntouttavaan työtoimintaan ja edelleen Naapurituottajien työtoimintaan. Olin mukana erilaisten koulutustapahtumien tuottamisessa ja järjestämisessä. Kalliolassa toimin vahtimestarina ja tehtäväni olivat monipuolisia.  

Huolehdin Kalliolan setlementtitalossa kävijöiden viihtymisestä, ohjasin koulutustilaisuuksiin tulevien asiakkaita oikeisiin tiloihin ja avustin kouluttajia käytännön asioissa. Työn kautta opin uusia asioita, kuten työelämätaitoja ja tapahtumien järjestelyä. Minulle kerrottiin Opikko-hankkeesta ja mahdollisuudesta suorittaa osia liiketoiminnan tutkinnosta näyttöjen kautta.

Tartuin tilaisuuteen, koska näin sen mahdollisuutena päästä suorittamaan ammatillista perustutkintoa ja sitä kautta työelämään.  

Opiskelu työn kautta toi mukanaan tavoitteellisuutta ja uusia näkökulmia, jotka taas ovat tukeneet kuntoutumistani. Oli mielekästä opiskella ammattia työtä tekemällä ja saada samalla suoritettua perustutkintoon sisältyviä tutkinnon osia. Niiden sisältöihin ja tavoitteisiin tutustuessani aloin työssäni kiinnittää yhä enemmän huomiota uusien asioiden oppimiseen ja halusin saada lisää tietoa ja taitoa.  

Työn ja opiskelun kannalta oli suureksi avuksi, että sain tehdä työtä samassa paikassa ja monipuolisissa tehtävissä. Koko prosessi toteutettiin joustavasti ja sain paljon tukea Opikko-ohjaajalta ja omalta työpaikkaohjaajaltani. Minulle annettiin tilaa, ymmärrystä ja kannustavaa ohjausta eikä missään vaiheessa painostettu etenemään. Sain oppia omassa tahdissani. Minua auttoi myös se, että minulla oli koko ajan selkeä suunnitelma etenemisestä. 

Prosessin aikana olen saanut paljon taitoja ja itseluottamusta. Käytännön taidoista mainittakoon tietotekniikkaan liittyvät taidot ja ryhmätyötaidot. Sain rohkeutta toimia ryhmissä ja opin ilmaisemaan siellä selkeästi mielipiteeni. Toimin erilaisissa työryhmissä ja osallistuin monenlaisiin suunnittelukokouksiin. Opin paljon viestintää. Olen myös oppinut sinnikkyyttä ja saattamaan aloittamani asiat loppuun. Olen oppinut asettamaan itselleni tavoitteita ja sitoutumaan asioihin. Olen saanut paljon onnistumisen kokemuksia ja itsetuntoni on parantunut. 

Työharjoittelun ja opiskelun alkuvaiheessa tilanteet jännittivät, mutta Opikko-ohjaaja ja oma työpaikkaohjaajani osasivat rohkaista ja tukea oikealla tavalla. Oli myös hyvä, että tapasin opettajaa ennen näyttöä. Laadimme minulle HOKS:n, kartoitimme osaamiseni ja kävimme läpi tutkinnonosien tavoitteet ja sisällön.  

Tämä prosessi on ollut tärkeä kuntoutumiseni kannalta. Sain useamman tutkinnonosan suoritettua liiketoiminnan perustutkinnosta. Luotan siihen, että pääsen tutkinto-opiskelijaksi ja että voin suorittaa merkonomin tutkinnon ja myös työllistyä sille alalle. 

Janne_opikko-hankeJannen tarina

Minun tarinani alkaa siitä, kun menin kokemusasiantuntijakoulutukseen Keijo-hankkeeseen, johon kuului kolmen kuukauden opiskelun jälkeen työkokeilu. Opettajamme Janika ehdotti, että lähtisin mukaan Opikko-hankkeeseen ja pääsisin suorittamaan näyttöjä työkokeilun yhteydessä. Suoritin yhteensä viisi näyttöä liiketoiminnan perustutkinnosta. 

Kipinä opiskeluun syttyi kokemusasiantuntijakoulutuksessa, jossa kävin kertomassa oman tarinani Laurean opiskelijoille. Tajusin siellä tavallisten opiskelijoiden keskellä, että kyllä minusta on vielä opiskelemaan. Aloin uskoa itseeni varsinkin, kun meillä palvelumuotoilija pitämässä luentoa, niin siitä innostuin. 

Minua tuki eteenpäin menossa loistava työparini työkokeilussa sekä Opikko-hankkeen työntekijät Anu ja Jaana. Pahemmin ei ollut takaiskuja, ainoastaan aikataulujen sovittaminen oli haastavaa, mutta niistäkin selvittiin kärsivällisyydellä. Näyttöjä tehdessä oma-aloitteisuuteni ja kirjoittaminen parantuivat huomattavasti ja organisointikykyni parantui ja usko itseeni kasvoi todella paljon. Opiskeluhan kannattaa aina ja tietenkin saa helpommin töitä, kun on tutkinto. Taloudellinen turva parantuu ja saa isompaa palkkaa, kun on pätevämpi. Opiskelu mielestäni auttaa ihmistä hengellisessä kasvussa ja itsetuntemuksessa. Näyttöjä tehdessä alkuun mietin, että onko minusta tähän? Sekin epäilys poistui, kun siitä puhui ääneen Opikko-hankkeen ohjaajan ja työkokeilun työparin kanssa. Haastavaa oli ottaa aikaa näytön tavoitteiden tutkimiselle. Itse näyttöopiskelu oli hauskaa ja mielekästä minulle. Työn ohella opiskelu sopi kuin nenä päähän. 

Tulevaisuudessa haluaisin opiskella palvelumuotoilijaksi ja perustaa vaikka oman yrityksen. Siinä yrityksessä muotoiltaisiin oman elämänkokemuksen ja palvelumuotoilun kautta sosiaalipalveluja. Tällä hetkellä olen töissä kokemuskehittäjänä. Työsopimus on kolme vuotta ja saa nähdä mitä sen jälkeen tapahtuu vain aika näyttää. Kiitollisin Terveisin Janne Rosenlund…. 😊

OPIKKO - Oppien koulutuksesta kuntoutukseen
https://valo-valmennus.fi/kehittamistoiminta/opikko-hanke/


Marjut Nystöm
Kirjoittaja toimii ammatillisena erityisopettajana Ammattiopisto Livessä.

 

Aiheet: Opisto, pedagogiikka

Kirjoittanut Ammattiopisto Live

Ammattiopisto Live on pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus.

Jätä kommentti