Live varautuu koronaviruksen leviämisen toiseen aaltoon (päivitetty 7.8.2020 klo 13.22). Lue lisää

10.jpg

Ajankohtaista

Liven toisen palautekyselyn mukaan etäopetuksen oppeja kannattaa hyödyntää jatkossakin

Kirjoittanut: Ammattiopisto Live | 30.4.2020 15:19

Korona-viruksen leviämisen hillitsemiseksi Ammattiopisto Livessä siirryttiin täysvaltaiseen etäopiskeluun 18.3.2020. Kun etäopetusta oli kulunut parisen viikkoa, pyysimme opiskelijoiltamme, huoltajilta sekä opetushenkilöstöltämme palautetta siitä, miten olemme onnistuneet opetuksen järjestämisessä ja yhteydenpidossa. Tuolloin kokemukset etäopetuksesta olivat vastaajajoukossa pääosin positiivisia. Jopa 91 % kyselyyn vastanneista opiskelijoista kertoi kokeneensa opintojensa etenevän, vaikka opintoja ei suoritetakaan oppilaitoksessa.

Halusimme kartoittaa tunnelmia uudelleen kuukausi myöhemmin ja teimme lähes identtisen kyselyn samoille vastaajaryhmille. Kyselyyn vastasi 119 (edellisessä kyselyssä 98) opiskelijaa, 62 (59) huoltajaa ja 83 (76) opettajaa. Suurin osa (68%) kyselyyn vastanneista opiskelijoista opiskelee ammatillista perustutkintoa ja loput valmentavassa koulutuksessa.

Tukea ja opiskelumenetelmiä on riittävästi tarjolla

70 % kaikista kyselyyn vastanneista opiskelijoista kertoo, että heihin on oltu yhteydessä vähintään kerran päivässä. Useimpiin kyselyyn vastanneista opiskelijoista on oltu yhteydessä useita kertoja päivässä. Livessä yhteydenpito tapahtuu suurimmaksi osaksi nuorten suosimalla WhatsApp-sovelluksella (88%). Toiseksi suosituimmat yhteydenpitovälineet ovat olleet verkkokokoukset (64%) ja puhelinsoitot (54%).

Merkittävänä muutoksena edelliseen kyselyyn verrattuna opiskelussa käytettävistä menetelmistä yleisimmäksi oli noussut opettajan vetämät oppitunnit videoyhteydellä, esimerkiksi Googlen Meet-sovelluksen avulla 67% (38%). Itsenäinen tehtävien suorittaminen verkossa, esimerkiksi Google Classroomissa oli säilyttänyt asemansa lähes ennallaan 62% (69%).

83% opiskelija-vastaajista kokee, että sopivia opiskelutapoja on ollut Livessä tarjolla monipuolisesti ja lähes kaikki vastaajat (97%) kokevat saavansa opintoihinsa riittävästi tukea. Kyselyyn vastanneilla huoltajilla on tässä kohdassa hieman kriittisempi näkemys: 82% huoltajista kokee, että tukea on riittävästi tarjolla. Itsekriittisin joukko löytyy kuitenkin opettajakunnasta: kyselyyn vastanneista opettajista vain 56% kokee voivansa antaa opiskelijoille riittävää tukea etäyhteyksin.

Opiskelija-vastaajista 98% kertoo, että opinnot etenevät osittain tai hyvin siitä huolimatta, että opinnot suoritetaan etänä.

Opiskelijoiden avoimissa vastauksissa etäopiskelun hyvinä puolina korostuu yksi asia ylitse muiden: opiskelurauha. Myös riittävä uni ja välttämätön digiloikka on koettu positiivisina asioina.

”Itsenäinen opiskelu sujuu helpommin, kun ei ole melua.”

”Jaksan paremmin riittävän unensaannin ja minulle luonnollisen unirytmin ansiosta.”

”Hyvää on se, että olen oppinut kaikkia uusia tietokonejuttuja.”

Vastaajista suurin osa ei osaa nimetä erityisiä hankaluuksia. Jonkin verran haasteita on ollut tehtävien ymmärtämisessä sekä opiskelun ja vapaa-ajan erottamisessa kotioloissa.

”Hankalaa on keskittyminen. Kotona ote herpaantuu helposti tekemään kaikkea muuta.”

Kouluun palaaminen kevään aikana olisi kyselyn vastaajajoukolle neutraali vaihtoehto. Opinnot sujuvat kotioloissa hyvin, mutta kavereita alkaa olla ikävä.

”Haluisin olla mieluummin koulussa, koska sitten näkisi kavereita ja opettajia. Mutta kyllä kotonakin pystyy hyvin opiskelemaan.”

Huoltajat ja opettajat ovat tyytyväisiä etäopiskelun sujuvuuteen

Kyselyyn vastanneilta huoltajilta on saatu kiitosta verkko-opetuksen käynnistämisestä ja selkeästä lukujärjestyksestä, sillä ne rytmittävät päivää. Huoltajat ovat suhtautuneet kiitollisen ymmärtäväisesti uuteen tilanteeseen, jossa opettajat ovat osanneet lyhyessä ajassa mukauttaa tehtävät etätyöskentelyyn soveltuviksi.

”Olemme todella tyytyväisiä ja kiitollisia, upeampaa koulua en voisi kuvitella!”

Opettajilla on ollut käytössään monipuolinen arsenaali erilaisia opetusmenetelmiä, mm. opetuspelejä. Neljäsosa kyselyyn vastanneista opettajista toteaa, että opiskelijoita on ollut haastavaa saada osallistumaan etäopetukseen.  85% vastanneista opettajista kokee saaneensa teknistä ja pedagogista tukea etäopetuksen toteuttamisessa.

Kyselyyn vastanneet opettajat kokevat saaneensa paljon hyötyä ”pakotetusta digiloikasta”. Myös erilaiset oppijat ovat päässeet näyttämään osaamisensa paremmin etäopiskelun myötä.

"Tulen jatkossakin hyödyntämään etäopetuksen työkaluja mahdollisimman paljon. Esimerkiksi erilaiset alustat menevät jatkoon opiskelijoiden kohdalla, jotka hyötyvät etäopetuksesta. Joillain opiskelijoilla etäopiskelu sujuu paremmin kuin lähiopetus ja tämän vuoksi voisi ajatella, että osa opetuksesta jatkossakin tapahtuisi etäopetuksena.”

Aiheet: Opisto

Kirjoittanut Ammattiopisto Live

Ammattiopisto Live on pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus.

Jätä kommentti