Ammattiopisto Live jatkaa etäopetusta toistaiseksi. (päivitetty 18.2.2021 klo 14.16). Lue lisää

Kuvituskuva.

Ajankohtaista

Laaja-alainen erityisopettaja näkee työssään toivoa ja kannattelua

Kirjoittanut: Ammattiopisto Live | 23.11.2020 11:54

Olen Päivi Salo ja olen työskennellyt Ammattiopisto Livessä reilun vuoden laaja-alaisena erityisopettajana.

Kohtaan työssäni opiskelijoita, vanhempia, sidosryhmiä ja opettajia. Vuosi on kiitänyt vauhdilla, poikkeusaika tuonut mukanaan monenlaisia haasteita ja oppimisen aihioita. Niihin vastaaminen on sujunut, joskus ripeästi, toisinaan takkuillen ja uutta uomaa hakien.

Etäopetus ja kokoukset Teamsissa ovat avanneet uutta; tekninen osaaminen kehittynyt työssä oppien. Joustavuus, kurottautuminen uuteen on ollut valtavan hienoa kokea, opiskelijoiden ja kollegoiden, itsenikin osaaminen digitaalisessa maailmassa toimijana, on yllättänyt useasti. Ilolla huomaan, että arkiset kömmähdykset digiteknologiassa ovat tulleet tavallisiksi tapahtumiksi; virhe ei herätä häpeää eikä noloutta vaan armeliaat lohdutuksen sanat ja tsemppaamisen meininki ovat usein kuultua kommentointia verkkoyhteisöissä ja -tapahtumissa toimiessa.

On valtavan hienoa, että epäonnistuminen, virhe nähdään myös oppimisen mahdollisuutena. Sallivuus on selvästi lisääntynyt; kun jokin ei toimi, toiset ohjaavat ja auttavat. Omatahtinen oppiminen tapahtuu helpommin jaetussa kannattelussa ja tuessa.

Moniammatillinen joukko luo toivoa opiskelijan elämän haasteissa.

Liven monimuotoinen elämä ja opiskelijoiden yksilölliset oppimisen polut, vahvuudet, haasteet ja elämän tilanteet näyttäytyvät värikkäänä elämänkirjona oppimistilanteissa, johon tutkintojen rakenteet ja sisällöt ammattitaitovaatimuksineen luovat tavoitteet, joihin tähdätään. Olen saanut olla mukana tilanteissa, joissa opiskelijan tukeminen ja kannattelu epätoivoisinakin hetkinä, on tuonut kohtaamiseen levollisuutta.

Hetkissä, joissa opinnot eivät suju ja oppilaitoksen tarjoamat palvelut osoittautuvat riittämättömiksi, on ollut valtavan huojentavaa kokea, miten huolellisesti, opiskelijan tunnekuohuntaa kannatellen, häneen uskoa ja tulevaisuuden näkymiä rakentaen, moniammatillinen opiskelijahuolto toimii opiskelijan parasta rakentaen, toivoa luoden. Kiitollisuutta koen siitä, miten vaikeakin, kuormittava elämäntilanne voi saada lohtua ja uskoa parempaan huomiseen yhteisestä keskustelusta, dialogisuudesta ja herkkyyden kunnioituksesta haastavassa tilanteessa.

Pienet rohkaisun sanat opettajalta tekevät ihmeitä

En lakkaa ihailemasta opettajien kärsivällistä asennetta, kohtaamisen kykyä opiskelijoiden yksilöllisyyttä kunnioittavalla tavalla. Valtavan hienoa on ollut saada olla mukana oppitunneilla, joissa opettajan lämmin ja hyväksyvä katse opiskelijalleen on kannustanut tätä toimimaan toivotulla tavalla. On liikuttavaa, miten pieni rohkaisu opettajalta saa opiskelijan pelon ja arkuuden väistymään ja opiskelija kykenee toimimaan oppitunnilla tavoitteen suuntaisella tavalla.

Sensitiivisyys ihmisyydelle on läsnä hienovaraisella vireellä, tukien ja kannustaen, kuten pitääkin. Erilaisuuden, moninaisuuden kohtaaminen on selvästi prioriteetti monen opettajan pedagogisessa työskentelyssä ja iloitsen koko sydämestäni siitä. Vain siten olemme erityisammattioppilaitos, luomalla toivoa ja uskoa opintopoluille, jokaiselle. Omannäköisen elämän, opiskelu- ja urapolun mahdollistajia, merkityksellisen elämän kanssarakentajia.

Opettajalle suurin ilon lähde on onnistuminen opiskelijan hyvinvoinnin vahvistamisessa

Olen oppinut paljon, erityisesti erityisyydestä. Huolimatta siitä, että olen työskennellyt alalla pitkään. Ammattiopisto Livessä olen oppinut lisää erityisyyden kirjosta, tuen tarpeiden monimuotoisuudesta, niihin vastaamisesta. Olen iloinnut uusista tehtävistä maahanmuuttajien suomen kielen opinnoissa, ihmetellyt opiskelijoiden sitkeää, periksiantamatonta asennetta; miten helpolta elämä tuntuukaan suomalaisesta näkökulmasta katsottuna.

Syvää kiitollisuutta tunnen siitä, että saan olla mukana kohentamassa heidän mahdollisuuksiaan selvitä ja osallistua suomalaiseen yhteiskuntaan. Jos opettajana voin tukea kielitaidon kehitystä edes pienen osan vahvemmaksi, tunnen tehneeni jotain toisen hyväksi.

Olen kuullut opiskelijan kertovan viihtyvänsä Livessä, koska ilmapiiri on niin hyvä ja ”kaikilla on jotain”. Ihan läikkyvää iloa koen tuolloin opettajan sydämessäni. Totta kai tiedän ja ymmärrän, että toisenlaisetkin hetket, tilanteet ja päivät kuuluvat oppilaitoksen arkeen. Aina kaikki ei mene putkeen ja opiskelijan, opettajien ja vanhempien harmitukset, pettymykset kuuluvat työhömme. Silti iloitsen kommentista.

Olen saanut kokea miten kollegan myötätunto, lämmin läsnäolo ja jakaminen ovat olleet työssäjaksamisen ja -hyvinvoinnin vahvistajia. Silloin kun tilanteet menevät ”ihon alle” ja työpäivän päätteeksi kotiin on lähdössä ”siipi maassa”, toisen läsnäolo ja kanssaeläminen ovat vakauttaneet levottomasti väpättävän mielen. Samalla tapaa koen saaneeni tukea esimiehiltäni, olen tullut kuulluksi ja kohdatuksi. Saanut tukea ja ohjausta, kannustusta. Jaan opiskelijan viestin - ilmapiirin lämpöisyys on läsnä usein.

Ihmeellinen vuosi siis, poikkeusaikana poikkeuksellisen merkityksellinen ja hyvä. Kiitos.

Lämmintä joulunalusaikaa jokaiselle!

Päivi Salo

Kirjoitaja toimii laaja-alaisena erityisopettajana Ammattiopisto Livessä

Kirjoittanut Ammattiopisto Live

Ammattiopisto Live on pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus.

Jätä kommentti