Kuvituskuva.

Ajankohtaista

Giriphul - harvinainen kukka mäellä

Kirjoittanut: Ammattiopisto Live | 12.4.2021 15:14

Giriphul – ainutlaatuinen kukka Chittagong Hill Tractseilla, Rangamatissa

Chittagong Hill Tracts (CHT) sijaitsee kaakkois- Bangladeshissa, Intian ja Burman rajalla. Maantieteellisesti se on tasaisen Bangladeshin ainoa mäkinen seutu. Sen värikäs historia juontaa juurensa Burmasta 1600-luvun alussa tulleisiin alkuperäiskansoihin, jotka asettuivat sinne asumaan. Tällä hetkellä CHT on yksi maailman sotilaallisempia alueita ja alikehittynein osa Bangladeshia. Alue jakautuu kolmeen eri poliittiseen ja hallinnolliseen piirukuntaan (Khagrachhari, Bandarban ja Rangamati), joilla kaikilla on oma autonominen neuvosto ja kuningas tai päällikkö.

Rangamatissa asuu noin miljoona ihmistä, joista puolet kuuluu alkuperäiskansoihin. Alueella elää 13 eri heimoa, joista suurin yksittäinen ryhmä ovat Chakmat. Alkuperäiskansojen kulttuuri, ulkonäkö, uskonto, pukeutuminen ja maanviljelymenetelmät eroavat Bengalin valtaväestöstä. Alkuperäiskansat ovat yrittäneet vuosikausia vastustaa alistamispyrkimyksiä ja taistella ihmisoikeuksistaan. Bangladeshin hallituksen haluttomuus olla tunnustamatta alkuperäiskansojen oikeuksia on poliittista ja perustuu bengaleiden voimakkaaseen kansallismielisyyteen.

Toiminnallista opetusta ja yhteisökuntoutusta

Ammattiopisto Live aloitti 1.3.2021 bangladeshilaisen kumppaninsa SWACin (Society for the Welfare of Autistic Children) kanssa kehitysyhteistyöprojektin nimeltä Giriphul. Nimi tarkoittaa erityistä kukkaa, joka kukkii vain Hill Tractseilla. Projekti toteutuu kokonaisuudessaan alkuperäiskansojen vammaisten lasten ja nuorten parissa Rangamatissa erittäin vaikeakulkuisella ja syrjäisellä seudulla. Pieni erityiskoulu on sinnitellyt siellä vuodesta 2015 asti SWACin pienimuotoisella tuella ja hyväntekeväisyydellä. Koulussa on tällä hetkellä 16 innokasta oppilasta ja kaksi opettajaa. Oppilaiden ikäjakauma vaihtelee lapsista aikuistuviin nuoriin. Opetus painottuu elämänhallinnallisiin ja toiminnallisiin taitoihin ja niissä kannustamiseen.

Girphul-projekti luo uudenlaista, alkuperäiskansojen kulttuuriin ja elämänmenoon sopivaa toiminnallista opetusta ja koulutusmalleja. Live-opiston opettajista koostuva koulutustiimi vie Rangamatiin kehittämänsä sosiaalisen sirkuksen menetelmän paikallisittain soveltaen. Koululle rakennetaan toiminnallista ja liikunnallista struktuuria ja sinne hankitaan tarpeellisia opetusvälineitä ja teknologiaa. Opettajia koulutetaan etänä ja paikan päällä, jos koronatilanne sallii. Oppilaat tykkäävät laulaa ja tanssia ja he saavat uuden musiikinopettajan toukokuun alussa. Projekti rakentaa yhteisöllistä harmoniaa ja vakiinnuttaa inklusiivista opetusta yhteisökuntouksen menetelmin. Vanhemmat ja sisarukset ovat mukana kaikessa, mitä koululla tapahtuu.

Taistelua ihmisoikeuksista

Alkuperäiskansojen ihmisoikeuksien toteutuminen Bangladeshissa on haastavaa. Rangamatissa tilannetta vaikeuttaa sijainti, yleiset elämänolosuhteet ja äärimmäinen köyhyys. Toimeentulomahdollisuudet ovat niukat. Miehet kalastavat tai myyvät puita ja vihanneksia. Naiset saavat tuloja käsintehdyistä, perinteisistä tekstiileistä tai he työskentelevät palvelijoina. Perheillä ei ole varaa laittaa lapsia kouluun, ja he ovat usein kotona auttamassa vanhempiaan. Vammaisten lasten tilanne on vielä huonompi koska heille ei ole tarjolla diagnooseja, kuntoutusta tai pääsyä erityisopetuksen pariin.

Rangamatissa on satoja vammaisia ihmisiä, jotka viettävät koko elämänsä neljän seinän sisällä tukiverkostojen, palvelujen ja erityiskoulutuksen puuttumisen vuoksi. Vammaistietoisuus on vähäistä ja vammaisuutta pidetään stigmana, jonka pelätään tarttuvan. Giriphul-projekti tekee tärkeää työtä alkuperäiskansojen vammaisten ihmisten oikeuksien valtavirtaistamiseksi paikallisesti ja globaalisti. Projekti tarjoaa maksutonta erityisopetusta ja kuntoutusta. Koulun oppilaat pääsevät osaksi yhteiskuntaa ja voivat käyttää kykyjään ja taitojaan. He voivat elää itsenäisempää elämää tietoisina omasta, arvokkaasta kulttuuristaan.

Yhteistyötä ja tulevaisuuden suunnitelmia

Giriphul-hankkeen yhteistyökumppaneita Suomessa ovat Kukunor ja erityismusiikkikoulu Resonaari. Kukunor keskittyy vammaistietoisuuden digitaaliseen levittämiseen ja Resonaarin kanssa kehitetään koululle musiikkiluokkaa. Paikallisia yhteistyökumppaneita Bangladeshissa on useita. Neuro Developmental Disability Protection Trustin missiona on neurokirjon ihmisten elämän parantaminen. He osallistuvat koulutusten järjestämiseen ja ihmisoikeuskampanjointiin. Moanoghar on paikallinen, ei-poliittinen kehitysjärjestö. Se on toiminut Hill Trackseilla jo vuodesta 1971 orpojen ja sijaislapsien, erityisesti tyttöjen koulutuksen edistäjänä. Muita kumppaneita ovat Special Olympics Bangladesh ja Green Hill Rangamatissa. Se tuo hankkeeseen tietoa kestävästä kehityksestä ja edistää hiilineutraalimpaa ympäristöä.

Koronapandemia aiheuttaa projektille omat haasteensa. Koulut ovat olleet Bangladeshissa etäopetuksessa jo yli vuoden ja se jatkuu toukokuun loppuun asti. Erityisopetus on kärsinyt etäopetukseen siirtymisestä puuttuvien resurssien vuoksi. Giriphulin projektitiimi kohtaa pari kertaa kuukaudessa Teamsin välityksellä. Tiimiin kuuluu asiantuntijoita LIVE-opistolta, Resonaarista, Kukunorista sekä SWACin koululta. Suunnitelmissa on tehdä koulutusmatka paikan päälle Rangamatiin sitten kun koronatilanne sen sallii. Giriphul on mukana myös Liven kansainvälisyyskasvatustapahtumissa ja No Labels No Walls-verkostossa.

Chittagong Hill Tracts Development Board aikoo rakentaa Rangamatiin uuden koulurakennuksen kolmen vuoden sisällä. Maa on saatu lahjoituksena paikalliselta Monoghar-järjestöltä. Live ja SWAC voivat hakea jatkorahoitusta Giriphul-projektille Ulkoministeriöltä kevään 2022 hakukierroksella. Live-opistolla ja kumppaneilla on ainutlaatuinen tilaisuus olla mukana tässä historiallisesti merkittävässä hankkeessa, jossa kehitetään alkuperäiskansojen vammaisten lasten ja nuorten erityisopetusta kunnioittaen heidän ainutlaatuista ja uhanalaista kulttuuriperintöään.

Marja Helinä Nuutinen
Kirjoittaja on Giriphul-hankkeen projektipäällikkö

Lisätietoa hankkeesta:

https://www.livepalvelut.fi/kumppaneille/giriphul

www.autism-swacbd.org

Live-SWAG-UM-Giriphul

 

Kirjoittanut Ammattiopisto Live

Ammattiopisto Live on pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus.

Jätä kommentti