Live lisää lähiopetuksen määrää 3.5. alkaen.. (päivitetty 7.4.2021 klo 14.07). Lue lisää

Kuvituskuva.

Ajankohtaista

Etäopintojen kuohuissa

Kirjoittanut: Ammattiopisto Live | 7.4.2021 17:50

Digitaalisuus tuntuu olevan kovasti erilaisia kokemuksia ja ajatuksia herättävä teema ilmiö koulutuksen ja opetuksen kentällä. Opetus- ja kasvatusalalla kasvokkainen kohtaaminen on totutusti ensisijainen ja perustellusti tärkeä vuorovaikutuksen kenttä. Inhimillisyyden läsnäolo kasvokkain tapahtuvassa kohtaamisessa on selvää, samoin kuin ryhmän merkitys psykososiaalisena vahvistajana oppimisen poluilla.

Koronan pakottamana olemme joutuneet ja myös saaneet harjoitella digitaitoja etäopetuksen monissa muodoissa. Joustavuus ja mukavuusalueelta poistuminen on ollut välttämätöntä opiskelijoiden opintojen jatkumisen kannalta. On selvää, ja myös käsin kosketeltavaa, että digityöskentelyn kuormitus näkyy ja tuntuu monella tapaa sekä henkilöstössä että opiskelijoissa. Digiähky voi sekin selittää opinnoista kadonneiden määrää, päivät ja yöt digimaailmassa nyrjäyttää arjen sujuvuuden nopeastikin. Valtavasti kaipaan itsekin oppilaitoksen pöhinää, opiskelijoiden elämäntuntua ja kollegoiden kanssakulkua.

Silti, digitaalinen opetus ja ohjaus, etäopinnot verkossa , ansaitsee myös tarkastelua toisesta kulmasta. Huomaan hämmästyväni usein opiskelijan HOKS palaverin luonnistumisesta jopa etänä. TEAMS toimiminen on jäsentynyt luontevaksi moniammatilliseksi yhteistyöksi, jossa opiskelija huoltajineen ja verkostoineen tulevat kuulluiksi samoin kuin lähipalavereissa. Monialaiset verkostopalaverit onnistuvat osin jopa paremmin ilman matka-aikoja. Myötätyytyväisyyttä ja -ylpeyttäkin koen aina, kun kuulen opettajien kannattelevan opiskelijaa koettelevassakin tilanteessa. Kun opiskelijan asiat ovat luisuneet pieleen, ammattilainen etsii lohduttavia seikkoja, palauttaa mieleen aikaisemmat onnistumiset ja toimivat alueet. Luotaa tulevaisuuteen tilanteita, joissa onnistuminen on taas mahdollista. Pedagogisen Toivon kannattelu onnistuu digitaalisessa etäkohtaamisessa hyvin.

Valma opinoissa opiskelijoiden itseohjautuvuus on vahvistunut, opettajan kertoman mukaan. Samalla myös digitaidot, joita tarvitaan sekä opiskelu- että- työelämässä. Näin on käynyt myös maahanmuuttajataustaisten opiskelutilanteissa. Heidän kohdallaan etäopetus kahdenkeskisenä opetustilanteena näyttää onnistuvan ajoin jopa lähikontaktia paremmin; nolouden tunteet ja epäonnistumisen pelko näyttäytyvät pienempinä peikkoina, kun ryhmä ei ole tuotosta kuulemassa.

Opettajan ohjeistukset ja esimerkiksi ääntämisen mallinnukset ovat etätodellisuudessa luontevammin vastaanotettavia. Digitaitojen merkitys kansalaistaitona on erityisen tärkeä juuri maahanmuuttajataustaisille. Etäopinnoissa ”sivutuoteena ” saavutettu taito on varmasti hyödyksi palvelujärjestelmässämme toimiessa. Digiosaajana pystyväksi ja toimijaksi itsensä kokeminen miltei elinehto.

Toiminnanohjausta ja tarkkaavuutta ohjatessa digiympäristö on osoittautunut kelvolliseksi. Etäapatiasta huolimatta ilahdun, jopa innostun huomatessani, että ohjaukseni tavoittaa opiskelijan. Etätyöskentelyssä huomaan opiskelijan ohjaustarpeen työskenneltäessä ja voin välittömästi ohjata toimintaan toivottuun suuntaan. Hahmottamista ja tarkkaavuutta välittömästi toivottuun ohjaaminen onnistuu, etänä ja yksilöllisessä ohjauksessa opiskelija myös sisäistää sen hyvin. Ryhmämuotoisessa etäopetuksessa moni opiskelija on kokenut helpotusta. Matka-aika on säästänyt voimia ja energiaa vapaa-ajalle, sosiaalinen kuormittuminen vähennyt huomattavasti. Ahdistuneisuus ja tunneherkkyys lievennyt tilanteessa, jossa tehtävät ja oppiminen on keskiössä sosiaalisen kohtaamisen sijaan. Opintonsa etänä aloittanut opiskelija sanoittikin tilanteen sopivan hänelle enemmän kuin hyvin; aikaisemmin opinnot olivat keskeytyneet muutaman viikon jälkeen. Nyt ryhmään tutustuminen etäyhteyksin turvallisesta kotiympäristöstä helpottikin oloa; asteittainen sosiaalisuus ja siihen totuttelu etänä mahdollisti onnistuneen alun. Toimijuuden ja pystyvyyden turvin ja kanssa eteneminen tutkintopolulla tai opintopolulla varmempaa.

Digitaalisuus, digiopinnot ja -palvelut ovat takuuvarmasti tulleet jäädäkseen. Etäily digisenä kuin tulikin; huono isäntä, mutta kelpo renki. Opiskelijoiden yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja opintojen esteettömyyden näkökulmista varmasti kehittämisen kohde. Miten opiskelijan tuen tarve tunnistetaan digitaalisessa oppimisympäristössä ja miten siihen vastataan ohjauksen ja opetuksen keinoin? Millaista kieltä ja vuorovaikutusta vaativan erityisen tuen opiskelija digiympäristössä tarvitsee? Kenelle ja milloin digiympäristö on sopivin?

Koronan taivuttamana tähänkin, on mielenkiintoista pysähtyä oman osaamisen äärelle. Kun digialustat koettelevat ja mieli kiroaa härpäkkeet, on muistutettava itselleen keskeneräisyydestä. Jos tänään ei onnistu, huomenna voi olla jo toisin! Armollisuus itseä ja toisia kohtaan on läsnä digissäkin; mielen joustavuus vahvistunut lohdutuksen ja myötätunnon lauseina toinen toisillemme. Nöyryydestä nauttiminen ehtona uuden oppimiselle, valmiita meistä ei tule. Koronan teesiä mukaillen; muutos on uusi normaali. Niin opetuksessakin, hybridimallein tarvelähtöisesti.

Kylmän kevään miettein, vihreyttä toivotellen,

Päivi

 

Päivi Salo

Kirjoitaja toimii laaja-alaisena erityisopettajana Ammattiopisto Livessä

 

 

 

Kirjoittanut Ammattiopisto Live

Ammattiopisto Live on pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus.

Jätä kommentti