Live varautuu koronaviruksen leviämisen toiseen aaltoon (päivitetty 7.8.2020 klo 13.22). Lue lisää

10.jpg

Ajankohtaista

Etäkokkausta! Kokkiopiskelijoiden onnistumiset etäopetuksessa.

Kirjoittanut: Ammattiopisto Live | 18.5.2020 9:59

Liven kokki-tiimissä käynnisteltiin etäopetusta maaliskuun puolessa välissä hyvin erilaisista lähtökohdista. Osalle opiskelijoista olivat käytössä olevat oppimisalustat ja välineet, kuten Classroom ja Wilma tuttuja. Lisäksi osalla löytyi kotoa välineet, joilla toteuttaa etäopiskelua. Osalle opiskelijoista kaikki oli uutta ja tekniikan opettelu vei aikaa sekä vaati runsaasti ohjausta. Olosuhteisiin nähden kokkitiimin etäopetus on onnistunut varsin hyvin. Haasteitakin on toki ollut, mutta tässä käymme läpi muutamia onnistumisia ja oivalluksia.

Osaamisen jakaminen

Heti etäopetuksen alkaessa opettajat jakoivat kaiken olemassa olevan materiaalin kaikkien ryhmien käyttöön. Ideoita ja käytäntöjä pohdittiin yhdessä sekä digitukea jaettiin viikottaisissa opettajapalavereissa. Uusi esimies hyppäsi remmiin lennossa ja sitoutui heti kokkitiimin luotsaamiseen. Jokainen opettaja on vastannut oman ryhmänsä etäopetuksesta ja toteutukset ovat vaihdelleet. Punaisena lankana on kaikilla kuitenkin ollut opiskelijalähtöinen ja yksilöllinen ohjaus. Ohjaajat ovat toimineet opiskelijoiden tukena.

Struktuuria päivään

Säännölliset oman ryhmän Meet-tapaamiset ovat pitäneet ryhmät parhaiten koossa. Ryhmät ovat tavanneet Meet:ssä kerran tai kaksi päivässä. Meeteissä on ollut mukana ohjaajia ja opiskeluvalmentajia sekä kahden ryhmän yhteisiä tapaamisiakin järjestettiin opiskelijoiden toiveesta. Ne opiskelijat, joiden kanssa Meet ei ole onnistunut, on tavoitettu puhelimitse päivittäin. Ykköstavoitteena etäopinnoissa on ollut opiskelijoiden henkinen jaksaminen. Sitten, kun asiat on saatu sellaiselle tolalle, että opiskelija pärjää kotona, ollaan voitu edetä ammatillisiin tavoitteisiin. Meeteissä on ollut vahvasti ammatillinen näkökulma, mutta olemme myös yrittäneet pitää hauskaa, kannustaa, tsempata ja saada opiskelijoita liikkumaan!

Etäopiskelupäiviä ovat ryhdittäneet Liikkuva Liven jumppatuokiot kaksi kertaa päivässä, päivittäinen ulkoilu yksin, ryhmän tai kaverin kanssa etänä, erilaiset ruoanvalmistustehtävät, kotityöt sekä tutkinnon osan tehtävät. Tärkeää on ollut, että oma opettaja on ollut tavoitettavissa joka päivä. Lisäksi ohjaajat, työhönvalmentajat sekä opiskeluvalmentajat ovat olleet opiskelijan tukena etäopiskelussa. 

Oppimisympäristöt

Classroom on ollut monella ryhmällä tukikohtana, josta löytyy viikon ohjelma ja työjärjestys. Tehtävät palautetaan Classroomiin tai sovitulla tavalla opettajalle. Stadin ammattiopiston opettajien kehittämä Ekokki on aivan loistava materiaali ravintola- ja catering-alalle. Sieltä löytyy tietoa, videoita, työohjeita, reseptejä, pelejä sekä tehtäviä. Myös YTO-opettajat voivat käyttää materiaaleja, kun ammatin opetusta integroidaan YTO-opetukseen. Ekokki löytyy myös kirjana, jos verkossa toimiminen on opiskelijalle hankalaa. https://www.ekokki.fi/

Starttiryhmän materiaalit opettaja on koonnut verkkosivulle, jonne pääsee ilman kirjautumista ja tunnuksia. https://oppimateriaalit0.webnode.fi/

Tämä sopii erityisesti tutkinnon osan suorittajille, joille oppilaitoksen järjestelmät eivät ole tuttuja. Lisäksi käytössä on opettajan laatimat oppikirjat, jotka täydentävät nettisivun videoita. 

WhatsApp on ollut kaikkien ryhmien käytössä jollain tapaa, ainakin pikaviestimenä. WhatsAppin käytössä on hyvä muistaa, ettei sen tietoturva ole kaikilta osin riittävä. Opiskelijaa ei voida velvoittaa WhatsAppin käyttöön ja puhelin on jokaisen henkilökohtainen väline, vaikka monelta sen käyttö opiskeluun hyvin taipuukin.

Kokkien etäkoulu_paistinpannuRuoanvalmistus

Tämänkin asian voi toteuttaa monella tavalla. Yksi ryhmä saa viikottain teemat ja tekee toteutuksen itsenäisesti sekä raportoi oppimispäiväkirjassaan. Toiselle ryhmälle pidetään yhteinen ohjetunti tai joku opiskelijoista neuvoo bravuurinsa muille. Valmistuvan kokkiryhmän opiskelijat kokkaavat “livenä” toisilleen. Vuorollaan jokainen valmistaa ruokaa ja toiset seuraavat työn etenemistä. Opiskelijat saavat palautetta työskentelystään. Jos perheen on hankala hankkia raaka-aineita, niin silloin ruokaa valmistetaan olemassa olevista raaka-aineista sekä huomioidaan edulliset raaka-aineet. Perheiltä on tullut palautetta, että onpa mukavaa, kun oma lapsi ottaa vastuuta ruoanvalmistuksesta ja valmis ruoka odottaa kotona töiden jälkeen tai vanhempien ollessa etätöissä.

Välineet ja tehtävät

Etäopetusjakson aikana on ollut mahdollisuus kokeilla ja opetella käyttämään erilaisia välineitä. Esimerkiksi Mentimeter, Padlet, Jamboard jne. Google Forms-lomaketta käytettiin palautekyselyyn opiskelijoille ja kotiväelle. Ylen Tripletistä on helppo koota tehtäväpaketteja. Opiskelijat katsovat lyhyitä ajankohtaisia alaan liittyviä videoita ja vastaavat muutamaan kysymykseen. Toiminnallisia tehtäviä on pyritty tekemään mm. Google Lensin avulla tai ohjeistamalla opiskelijoita tekemään kävelylenkki Podcastia kuunnellen (ota kuva itsestäsi ulkona ja vastaa kysymyksiin sisälle palattuasi). Seppo-pelin tekemistäkin oli nyt opettajan mahdollista harjoitella. https://seppo.io/

Ruokaohjelmia ja Podcasteja löytyy runsaasti ilmaisena katsottaviksi. Opettaja voi valita tutkinnon osaan soveltuvia ohjelmia ja tehdä niihin tehtäviä. Opiskelijat voivat työskennellä myös pareittain etänä, jolloin tekeminen ei ole niin yksinäistä puurtamista. Yleisesti ryhmä- ja parityöt ovat hyviä, kunhan opettaja varmistaa yhteistyön käynnistämisen, ettei kukaan jää yksin. 

Digitaalinen portfolio

Etäopetusjakso on ollut kokkiopiskelijoille hyvä tilaisuus täydentää omaa digitaalista portfoliota ja päivittää sitä. Oppilaitoksessa opiskellessa keittiöpäivät ovat kiireisiä ja työpaikoilla opiskellessakin keskitytään tutkinnon osan työtehtäviin ja näyttöön valmistautumiseen. Meet-tapaamisissa ollaan käyty portfolion tekemistä yhdessä läpi ja katsottu yhdessä erilaisia toteutuksia. Moni on valinnut alustaksi Instagramin, mutta myös blogia ja Slidesia käytetään. Varsinainen CV on monella tehty Wordilla tai Europassilla, mutta esimerkiksi Canvalla saa myös tehtyä hyvännäköisen ja selkeän CV:n.

https://www.instagram.com/amanda.saarela/?hl=fi

https://www.instagram.com/cembakerypastry/?hl=fi

Esimerkki CV:sta Canvalla. Kokit käyttävät sitä myös mm. ruokalistasuunnitteluun.

https://about.canva.com/

Kokkien etäkoulu_läppäriOsaamisen hankkiminen

Miten osaamista opiskelijoille on kertynyt pitkän etäopetusjakson aikana?
Tvt-osaaminen ja digitaalisissa ympäristöissä toimiminen on ainakin lisääntynyt huimasti, sekä henkilökunnalla, että opiskelijoilla. Itsenäinen työskentely on myös kehittynyt monella. Suurimpia ilonaiheita on kuitenkin ollut, silloin kun ryhmä ollaan saatu pidettyä kasassa eikä kukaan ole pudonnut. Opiskelijat neuvovat toisiaan ja saavat toisiltaan vertaistukea. Yto-jaksot ovat pyörineet myös etänä. Se on vaatinut myös ryhmien vastuuopettajilta paljon panostusta.

Ammatillisissa tutkinnon osissa on ollut vihdoinkin riittävästi aikaa perehtyä työn perustana olevan tiedon hallintaan. On perehdytty mm. ravitsemukseen, erityisruokavalioihin, ruokalista suunnitteluun, ammattikeittiön ruoanvalmistusmenetelmiin ja kustannusrakenteeseen. Ajankohtaisia asioita ja koronatilannetta on seurattu ravintola-alan, opintojen ja yleisen turvallisuuden näkökulmasta. Opiskelijat ovat tuoneet tuoreita uutisia Meeteihin. Synkkien koronauutisten keskellä saimme esimerkiksi tietää, että Suomessa asuu maailman onnellisin kansa. 

Kotikokkauksella ei voi korvata ammattikeittiössä tapahtuvaa työskentelyä, koska koneet ja laitteet ovat erilaiset sekä valmistettavat määrät ovat pienempiä. Monia asioita voi kuitenkin treenata myös kotona. Esimerkiksi ruokalistan suunnittelu, maustaminen ja annoksen kokoaminen onnistuvat kyllä. 

Osaamisen osoittaminen

Kaikki koulutussopimusjaksot eivät onneksi keskeytyneet, vaikka ravintoloiden toiminta Suomessa keskeytetiin toukokuun loppuun asti. Viisi opiskelijaa sai näytön tehtyä työpaikalla. Arviointikeskustelu järjestettiin etänä, koska työpaikoille ei päätetty ylimääräisiä henkilöitä. Työtehtäviä opettaja pystyi seuraamaan etänä, kun opiskelija laittoi keittiön hyllyn kulmalle puhelimensa kuvaamaan työskentelyään. Lisäksi käytettiin Hätä keksii keinot! Kaksi opiskelijaa valmistui jo etäjakson aikana, kolmas siirtyi tutkinto-opiskelijaksi, tultuuaan ensin yhtä tutkinnon osaa suorittamaan. Muutaman opiskelija KOS-jakso keskeytyi juuri ennen näyttöä. Osaamisen osoittamista täydennettiin teoriatehtävin ja oppilaitoksen ravintolassa.

Opiskelijat valmistivat annosruokia kotona koko kevään etäjakson ajan ja opettaja ohjasi sekä arvioi ruoanvalmistusta online Google Meetin avulla. Osaamisen kehittyminen dokumentoitiin Instagramin avulla. 

Ohessa esimerkki: https://www.instagram.com/tommi_kokkiopiskelija/?hl=fi

Etäopetuksen jälkeen

Miten hyödynnämme poikkeusoloissa kertynyttä osaamista ja kokemuksiamme? On vielä liian aikaista sanoa, mutta ainakin koulutussopimusjaksojen ohjauksessa opiskelijoiden lähipäivä on mahdollista toteuttaa etänä. Tämä ratkaisee ikuisen luokkavarausongelmankin. Se on varmaa, että sekä opiskelijoiden, että henkilökunnan digitaidot ovat lisääntyneet harppauksin. Kokkitiimi toimii kahdessa toimipaikassa, Metsälässä ja Leppävaarassa. Tämän jälkeen viikottainen toimipaikkojen välinen matkustus jäänee historiaan.

Liikkuva Live, taukojumpat, mikrotauot, ulkoilu ja kävelyvälitunnit jatkuvat lähiopetuksessakin. Kokin työ on fyysisesti raskasta ja kiireistä seisomatyötä. Monen asian samanaikainen hallinta on myös stressaavaa, joten henkisestä jaksamisesta on myös pidettävä huolta. Työergonomia on tähän mennessäkin ollut meillä tiiviisti opetuksessa mukana ja se tulee olemaan sitä jatkossakin. 

Ja ilman kokkitiimiähän tästä ei olisi tullut yhtään mitään. Kiitos Hanna, Heidi, Maija, Minna, Rino, Saara, Satu, Sinikka, Timo, Terhi sekä esihenkilömme Rosina.

Marjut Nystöm

Kirjoittaja toimii ammatillisena erityisopettajana Ammattiopisto Livessä.

Aiheet: Opisto, pedagogiikka

Kirjoittanut Ammattiopisto Live

Ammattiopisto Live on pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus.

Jätä kommentti