10.jpg

Ajankohtaista

Erityistä tukea ammatillisiin opintoihin – Ammattiopisto Live räätälöi yksilöllisiä opintopolkuja

Kirjoittanut: Ammattiopisto Live | 27.9.2018 14:31

Kun opiskelu yleisissä oppilaitoksissa on haastavaa, opiskelijalla saattaa olla erityisten tuen tarve. Erityinen tuki on laaja käsite. Tuen tarpeen syitä voivat olla esimerkiksi terveydelliset syyt, oppimisvaikeudet sekä sosiaaliset tai psyykkiset ongelmat. Ammatillinen erityisopetus on olemassa sitä varten, että jokaiselle tarjoutuu mahdollisuus opiskeluun, työhön ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen – tuen tarpeista riippumatta.

Livessä voi opiskella valmentavassa koulutuksessa, suorittaa ammatillisen perustutkinnon tai näyttää osaamisesi ammatti- tai erikoisammattitutkinnon avulla. Ammatillisessa erityisoppilaitoksessa suoritettu tutkintotodistus on yhtä arvokas kuin yleisessä oppilaitoksessa suoritettu tutkinto.

Yksilöllistä suunnittelua ja tukea opintoihin

Ammattiopisto Live on pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen erityisoppilaitos. Liveen hakevalla tulee aina olla opiskeluun liittyvä vaativa erityisen tuen tarve. Opintojen aikana tarjoamme opiskelijalle yksilöllistä tukea. Opiskelemme yleisiä oppilaitoksia pienemmissä ryhmissä pääasiassa käytännön töitä tekemällä.

Liven opiskelijoiden opintoja tukee laaja opiskeluhuollon joukko. Opinto-ohjaajat ja laaja-alaiset erityisopettajat ohjaavat sinua opinnoissasi oikeaan suuntaan sekä toteuttavat yksilöopetusta ja tarvittavia tukitoimia.

Opiskeluvalmentajat tukevat ja motivoivat opiskelijoita pysymään kiinni opinnoissa. Opiskeluvalmentajat myös ohjaavat opiskelijoita käyttämään tarvittavia palveluja. He tekevät yhteistyötä opiskeluhuollon, koulun henkilöstön sekä opiskelijan oman verkoston kanssa.

Opiskeluhuolto eli psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja ja lääkäri, toimivat oppilaitoksessa. Nämä palvelut järjestää oppilaitoksen sijaintikunta.

Työhönvalmentajat auttavat opiskelijoita, kun kaipaat lisäapua työssäoppimisessa, ansioluettelon tai työhakemuksen kirjoittamisessa tai pohdit mitä teet valmistumisen jälkeen.

Työpaikalla oppiminen hyödyttää yrityksiä ja opiskelijoita

Yrityksen yhteiskuntavastuu toteutuu, kun yritys tarjoaa erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle mahdollisuuden työpaikalla oppimiseen.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on käytännön työtehtävien tekemistä aidossa työelämässä ammattilaisten ja työpaikkaohjaajien ohjauksessa. Työpaikoilla oppimiseen on kaksi tapaa: koulutussopimus ja oppisopimus.

Koulutussopimuksella opiskelevat opiskelijat hankkivat tutkinnon perusteissa edellytettyä ammattitaitoa ja suorittavat tutkinnonosia työpaikalla. Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa eikä hänelle makseta palkkaa.

Oppisopimuksella opiskelija solmii työsuhteen työnantajan kanssa opintojen ajaksi. Oppisopimuksessa opiskelija ja työnantaja solmivat määräaikaisen työsuhteen, ja opiskelija saa työstään palkkaa.

Opettaja on vastuussa opiskelijan työpaikalla oppimisesta ja opiskelija on vakuutettu oppilaitoksen puolesta. Opiskelijan tukena työelämäopintoihin valmistautumisessa ja niiden aikana sekä työllistymisen tehostajana voi toimia myös työhönvalmentajia.

Erityisopetuksen asiantuntemusta alan ammattilaisille

Ammattiopisto Live on opetustehtävänsä lisäksi erityisopetuksen kehittämiskeskus.

Tarjoamme niin räätälöityä kuin maksutonta koulutusta opettajille, asiantuntijoille ja muulle henkilöstölle, jotka työskentelevät erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja haastavassa työllistymistilanteessa olevien asiakasryhmien kanssa.

Palvelutarjontamme keskittyy ajankohtaisiin erityisopetuksen, erityisen tuen ja työllistymisen kysymyksiin. Asiantuntijamme tarjoavat koulutuksia muun muassa erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien ja vankilassa opiskelevien ohjaamiseen. Tarjoamme myös suosittua AVEKKI-koulutusta.

Aiheet: Koulutus, Opisto

Kirjoittanut Ammattiopisto Live

Ammattiopisto Live on pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus.

Jätä kommentti