Live käynnistää lähiopetuksen 25.5. alkaen porrastetusti. Tarkemmat tiedot Wilmassa. (päivitetty 14.5.2020 klo 9.00). Lue lisää

60.jpg

Uusimmat tiedotteet

Ajankohtaiset tiedotteet

Päivitämme tiedotteet alle välittömästi kun saamme lisätietoja. Tiedotteet kertyvät listalle niin, että uusin tiedote on aina listan ylimpänä.

14.5.2020 klo 9.00

Live käynnistää lähiopetuksen 25.5. alkaen porrastetusti. Tarkemmat tiedot Wilmassa.

About corona virus in English.

Korona-tiedotusta arabiaksi (Facebook)

Korona-tiedotusta kurdin kielellä

Korona-tiedotusta farsiksi/dariksi

Live käynnistää lähiopetuksen 25.5. alkaen porrastetusti. Tarkemmat tiedot Wilmassa. (päivitetty 14.5. klo 9.00)

Liven lähiopetustoiminta käynnistyy jälleen maanantaina 25.5. alkaen porrastetusti. Tiedotamme opiskelijoitamme ja kotijoukkoja tarkemmasta aloitusajankohdasta Wilmassa. Kehoitamme opiskelijoitamme seuraamaan kodin ja koulun virallista viestintäkanavaa säännöllisesti! Mikäli opiskelija ei tiedä, missä hänen tulee olla lähiopetuksen alkamispäivänä 25.5, tulee ottaa yhteys omaan opettajaan.   

Live mahdollistaa lähiopetuksen ja lähipalvelut porrastetusti ja hallitusti (päivitetty 5.5. klo 12.44)

Hallituksen 4.5. linjausten mukaisesti Live ryhtyy hallitusti mahdollistamaan Ammattiopiston tarjoamaa lähiopetusta ja Live Palveluiden tarjoamia kuntoutus- ja työllisyyspalveluita. Hallituksen suositusten mukaisesti kontaktien määrää rajoitetaan edelleen, joten etäopetusta sekä etäpalveluita jatketaan lähiopetuksen sekä -palveluiden rinnalla. Lähiopetuksessa ja lähipalveluissa huolehditaan opiskelijoiden ja asiakkaiden turvallisuudesta järjestämällä riittävät turvavälit ja varmistamalla tehostettu käsihygienia.

Opetustoiminta:
Palaaminen lähiopetukseen 25.5. alkaen toteutuu porrastetusti. Siirtyminen lähiopetukseen tapahtuu eri tutkinnoissa ja koulutuksissa hieman eri tavoilla. Etusijalla lähiopetukseen palaamisessa ovat ne opiskelijat, joille opiskelu etäyhteyksien kautta on erityisen haasteellista. Opiskelu on edelleen mahdollista myös etäopetuksena 3.7.2020 saakka. Lisätietoa käytännön toimenpiteistä ja aikatauluista opiskelijoille ja huoltajille on tulossa Wilmassa arviolta viikon kuluttua. Huoltajia muistutamme jo tässä vaiheessa varmistamaan koulukuljetusten toimivuuden tarvittaessa.

Lähiopetukseen palataan ammattiopisto Livessä seuraavan suunnitelman ja aikataulun mukaan:

  • 14-15.5. opetus jatkuu kaikilla etäopetuksena kuten tähän saakka.
  • viikko 21 (18-24.5.) on oppilaitoksen lomaviikko. Lähiopetusta tai etäopetusta ei järjestetä.
  • Lähiopetus jatkuu alkaen maanantaista 25.5.2020
  • Etäopiskelua on mahdollista jatkaa yksilöllisin perustein 3.7. saakka
  • Opettajat kartoittavat lähiopetukseen osallistuvien opiskelijoiden määrää 6-7.5. aikana
  • Tarkemmista käytännön järjestelyistä sekä työajoista tiedotetaan tutkinto- ja koulutuskohtaisesti viimeistään maanantaina 11.5.2020.

Kuntoutus- ja valmennustoiminta:
Liven kuntouttavassa työtoiminnassa, työllisyyspalveluissa, koto-koulutuksessa sekä nuorten palveluissa palataan lähipalveluihin 1.6. alkaen. Siihen asti toimintaa jatketaan etäpalveluin. Live Palveluissa varaudutaan siihen, että osa asiakkaista ei osallistu lähipalveluihin (esim. riskiryhmään kuuluvat asiakkaat), joten mahdollistamme palvelut jatkossakin myös etäyhteyksin.

Tenholantien kahvila:
Tenholantien kahvilassa on valmius käynnistää toiminta 1.6. alkaen. Kahvilassa pyritään rajoittamaan asiakasmäärä max 50 henkeen kerrallaan. Kahvilan take away -myynti jatkuu 1.6. asti.

________________________________________________________________________

Ammattiopisto Live odottaa hallituksen päätöstä lähiopetukseen palaamisesta. (päivitetty 30.4. klo 10.50)

Hallitus päätti eilen 29.4. purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet. Hallitus ei ole vielä tehnyt päätöstä toisen asteen oppilaitosten, kuten ammatillisten oppilaitosten etäopetuksen purkamisesta. Etäopetus Livessä siis jatkuu 13.5. saakka aiemmin ilmoitetun mukaisesti. Ammattiopisto Live odottaa hallituksen ilmoitusta ammatillisen opetuksen lähiopetukseen siirtymisen aikataulusta ja tiedottaa opiskelijoita ja kotijoukkoja Wilmassa. 

Opiskelijat ja kotijoukot: Wilman aktiivinen seuraaminen poikkeusaikana hyvin tärkeää (päivitetty 8.4. klo 9.23)

Wilma on kodin ja koulun välinen virallinen viestintäkanava. Live tiedottaa opiskelijoita ja kotijoukkoja Wilmassa kaikista tärkeistä asioista, joten opiskelijoiden ja kotijoukkojen tulisi seurata Wilmaa päivittäin, erityisesti näin poikkeusaikana.
Näppärä tapa Wilman seuraamiseen on ilmaisen Wilma-sovelluksen lataaminen puhelimeen. Lataa sovellus mahdollisuuksien mukaan jo tänään, niin pääset lukemaan Wilma-viestit ja tiedotteet kokonaisuudessaan yhtä helposti kuin sähköpostit!

Etäopetus Livessä jatkuu 13.5. saakka (päivitetty 31.3.2020 klo. 11.22)

Hallitus on päättänyt jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia. Ammattiopisto Livessä opetuksen rajoituksia tullaan jatkamaan kuukaudella 13.5. saakka. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Ammattiopisto Live järjestää kaikki haastattelut ja soveltuvuuskokeet etäyhteyksin (päivitetty 27.3.2020 klo. 13.29)

Ammattiopisto Live järjestää kaikki haastattelut ja soveltuvuuskokeet etäyhteyksin. Ilmoitimme aiemmin, että kulttuurialojen (tanssi ja musiikki) soveltuvuuskokeisiin kutsutaan tiettyyn kellonaikaan, mutta koronaviruksen leviämisen estämiseksi järjestämme myös nämä kokeet etäyhteyksin.

Lisäys edelliseen 13.45: Koronaviruksen vuoksi ammattiopisto Liven haastattelut toteutetaan puhelinhaastatteluina. Hakijalle ilmoitetaan henkilökohtainen soittoaika hakuajan päätyttyä mahdollisimman pian. Hakijan ei tarvitse itse soittaa, vaan olla sovittuna aikana rauhallisessa paikassa, jossa pystyy vastaamaan puhelimeen ja keskustelemaan haastattelijoiden kanssa. Haastattelu kestää 15-30 minuuttia. Mikäli puhelinnumero muuttuu tai hakemukseen kirjattu puhelinnumero on väärä, niin ilmoita uusi puhelinnumero sähköpostilla osoitteeseen opintotoimisto@inlive.fi.

Ammattiopisto Live tarjoaa tukea hakemiseen etäyhteyksin (päivitetty 19.3.2020 klo. 15.40).

Hallituksen 16.3.2020 antaman linjauksen mukaisesti Live on siirtynyt toistaiseksi kokonaan etäopetukseen ja -palveluihin. Vaikka tilanne on hyvin poikkeuksellinen, Liven toiminta jatkuu yhtä vahvana kuin aikaisemmin. Etäopetus- ja palvelut otettiin sekä Ammattiopisto Livessä että Live Palveluissa käyttöön nopealla tahdilla ja tänään 19.3. kaikki toiminta muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta on siirtynyt etäyhteyksien ääreen.

Työpaikalla opiskelu on keskeytetty terveydenhuollon, vanhustyön ja vammaistyön toimialoilla sekä sellaisissa työpaikoissa, joihin liittyy runsaasti vaihtuvia asiakaskontakteja. Turvallisiksi arvioiduilla työpaikoilla voidaan jatkaa opiskelua työnantajan harkinnan mukaan. Opettajat toimivat edelleen yhteyshenkilöinä niin opiskelijoiden kuin työpaikkaohjaajien ja yritysten yhteyshenkilöiden välillä.

Autamme hakemisessa etäyhteyksin. Opinto-ohjaajamme vastaavat yhteishakuun liittyviin kysymyksiin sekä puhelimitse että tänään avautuvassa chat-palvelussamme. Yhteystiedot löydät osiosta Hakeminen. Hakemisen tueksi sivuiltamme löytyy Thinglink-ohje opintopolku.fi –sivuilla toimimiseksi. Erityisen tärkeää on, että hakija lähettää meille ajantasaiset dokumentit vaativan erityisen tuen tarpeestaan.

Haastattelut järjestämme pääosin etäyhteyksin. Tanssin ja musiikin aloilla soveltuvuuskoe järjestetään siten, että hakijalle annetaan oma aika, jolloin hän tulee paikalle. Näin estämme suuren joukon kokoontumisen yhteen. Ilmoitamme valintahaastatteluun kutsuttaville haastatteluajan ja tavan.

______________________________________________________________

Päivitetty 17.3.2020 klo. 16.28

Valtioneuvoston eilisten päätösten perusteella päivitämme maanantaina 16.3. tiedotettuja ohjeita koskien Ammattiopisto Liven toiminnan siirtämistä etäopetukseen. Poikkeusjärjestelyt ovat voimassa 13.4.2020 saakka.

Ammatillisissa perustutkinnoissa ja Valma-koulutuksessa opetus toteutetaan kokonaan etäopetuksena.

Telma-koulutuksessa opetusta järjestetään poikkeuksellisesti lähiopetuksena vain niille opiskelijoille, jotka eivät pysty osallistumaan etäopetukseen JA joiden huoltajilla ei ole työtehtäviensä takia mahdollisuutta järjestää opiskelijan tarvitsemaa tukea ja ohjausta kotona. Tämä koskee ensisijaisesti sellaisia opiskelijoita, joiden huoltaja työskentelee yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä toiminnoissa (esimerkiksi terveydenhuolto, pelastustoimi tai sisäinen turvallisuus). Lähiopetuksessa opiskelevia opiskelijoita ei saa missään tilanteessa tuoda sairaana kouluun.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen lähipäivät siirretään myöhempään ajankohtaan tai järjestetään etäyhteyksien avulla verkkototeutuksena.

Opiskeluhuollon palvelut ovat käytettävissä puhelimitse tai tekstiviestien välityksellä. Opiskeluun liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä toimii oma vastuuopettaja. Muissa asioissa voi olla yhteydessä opiskeluvalmentajiin.

Työpaikalla opiskelu on keskeytetty terveydenhuollon, vanhustyön ja vammaistyön toimialoilla sekä sellaisissa työpaikoissa, joihin liittyy runsaasti vaihtuvia asiakaskontakteja. Turvallisiksi arvioiduilla työpaikoilla voi jatkaa opiskelua.

Asuntola suljetaan 18.3.2020.

Pyydämme kaikkia opiskelijoita tarkistamaan omat yhteystiedot Wilmassa, ja päivittämään ne ajan tasalle. Olemme sinuun yhteydessä puhelimitse, ja käytämme yhteystietona Wilmassa itse ilmoittamaasi puhelinnumeroa.

Tilanne on haastava ja vaatii meiltä kaikilta sopeutumista muuttuvassa tilanteessa. Kiitos kaikille ymmärryksestä ja hyvästä yhteistyöstä tähän saakka. terveisin,
Antti Aavikko, rehtori

___________________________________________________________________

Ammattiopisto Live siirtyy pääosin etäopetukseen keskiviikosta 18.3. alkaen. (päivitetty 16.3.2020 klo. 11.56)

Toivomme kaikkien opiskelijoiden siirtyvän työskentelemään ensisijaisesti kotona. Lisätietoja oman ryhmäsi käytännön järjestelyistä saa omalta vastuuopettajalta. Yhteisten tutkinnon osien osalta lisätietoja saat YTO-aineen opettajalta. Koululla on edelleen mahdollista työskennellä ja saada ohjausta, mikäli opiskelu ei ole muulla tavalla mahdollista. Seuraathan aktiivisesti Wilmaa, jossa tiedotamme yksityiskohtaisemmin opetukseen liittyvistä asioista.

Poikkeusjärjestelyt ovat voimassa toistaiseksi. Tilannetta arvioidaan päivittäin. Noudatamme THL:n sekä terveysviranomaisten ohjeita. Huomioimme päätöksissä Helsingin, Espoon ja Vantaan ratkaisut ja linjaukset.

Hengitystieinfektioiden osalta kohonneen riskin ryhmiin kuuluvia opiskelijoita suosittelemme välittömästi siirtymän kokonaan etäopiskeluun / jäämään pois koulun päivittäisestä toiminnasta toistaiseksi.

Koulutussopimusjaksot sekä muut harjoittelujaksot työpaikoilla on keskeytetty vanhustenhuollossa, terveydenhuollossa sekä vaikeavammaisten palveluissa sekä kaikissa sellaisissa tehtävissä tai työpaikoilla, jotka sisältävät runsaasti vaihtuvia asiakaskontakteja. Muiden työpaikkojen osalta noudatetaan työpaikan linjauksia.

Myös koulutuskokeilut, ponnahdukset, tutustumiset ja muut tilaisuudet perutaan toistaiseksi.

Varaudumme myös toteuttamaan kevään 2020 valintahaastattelut etäyhteyksin.

________________________________________________________________

Ammattiopisto Live viestii korona-viruksen vaikutuksista Wilmassa. (päivitetty 15.3. klo 11.12.)

Viestimme opiskelijoita ja kotijoukkoja korona-viruksen vaikutuksista opetustoimintaan Wilma-järjestelmän kautta. Huolehdithan, että tunnuksesi ovat ajan tasalla.

Olemme Livessä varautuneet koronaviruksen mahdolliseen leviämiseen ja haluamme minimoida riskiä taudin leviämiseen mm. tehostetulla puhtaanapidolla sekä vältämme kättelyä kaikissa kohtaamisissa.

Keskeytämme kansainväliset vaihtojaksot maalis-huhtikuun ajaksi, emmekä vastaanota kansainvälisiä vieraita. Lisäksi koulutussopimusjaksot ja muut työharjoittelut on peruttu vanhustenhuollon, terveydenhuollon sekä vaikeavammaisten palveluissa.

Olemme ohjeistaneet opiskelijoita ja henkilökuntaa aktiiviseen käsien pesuun sekä yskimään muita vahingoittamatta. Kehotamme sekä opiskelijoitamme että henkilöstöämme jäämään kotiin matalalla kynnyksellä, mikäli flunssan kaltaisia oireita ilmaantuu ja olemaan yhteydessä terveyskeskukseen, mikäli epäilee saaneensa tartunnan.

Seuraamme jatkuvasti Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen, ulkoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön antamia ohjeistuksia ja tiedotamme opiskelijoitamme ja henkilökuntaamme mahdollisista poikkeusjärjestelyistä.

Mikäli tilanne etenee siihen, että oppilaitos joudutaan sulkemaan, pyrimme järjestämään vaihtoehtoisia tapoja opiskella etäyhteyksien kautta soveltuvin osin.