Ammattiopisto Live siirtyy pääosin etäopetukseen tiistaina 1.12.2020 (päivitetty 27.11.2020 klo 13.30). Lue lisää

60.jpg

Uusimmat tiedotteet

Ajankohtaiset tiedotteet

Päivitämme tiedotteet alle välittömästi kun saamme lisätietoja. Tiedotteet kertyvät listalle niin, että uusin tiedote on aina listan ylimpänä.

27.11.2020 klo 13.30

Ammattiopisto Live siirtyy pääosin etäopetukseen tiistaina 1.12.2020

Usein kysyttyä Koronasta - Liven koronakäytännöt

Ammattiopisto Live siirtyy pääosin etäopetukseen tiistaina 1.12.2020 (päivitetty 27.11. klo 13.10)

Ammattiopisto Live noudattaa pääkaupunkiseudun kaupunkien linjausta siirtyä etäopetukseen toisen asteen oppilaitoksissa. Toimenpiteellä tavoitellaan koronaviruksen leviämisen estämistä. Etäopetus on voimassa ensi viikon tiistaista joululoman alkamiseen saakka ajalla 1.-18.12.2020.

Ammattiopisto Live huomioi järjestelyissä opiskelijoiden yksilölliset tuen tarpeet sekä varmistaa valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden näyttöjen toteuttamisen suunnitelmien mukaan.

TELMA -koulutuksen opiskelijoilla on edelleen mahdollisuus osallistua lähiopetukseen.

Tutkintokoulutuksissa ja Valma -koulutuksessa siirrytään pääosin etäopetukseen. Opiskelijoille on kuitenkin yksilöllisen tarpeen mukaan henkilökohtaista työskentelyn ohjausta ja tukea oppilaitoksessa.

Valmistumisvaiheessa olevien tutkintokoulutusten opiskelijoiden näytöt toteutetaan yksilöllisin järjestelyin työpaikoilla tai oppilaitoksen omissa ympäristöissä.

Työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua (koulutussopimukset ja oppisopimukset) ja työpaikoilla toteutettavaa osaamisen osoittamista ja arviointia jatketaan työpaikan ohjeiden ja tilanteen salliessa normaalisti.

Opiskelijaruokailu. Aloitamme etäopetukseen siirtyvien opiskelijoiden ruokakassien jakamisen mahdollisimman pian. Leppävaaran toimipaikan opiskelijaravintola on avoinna ainoastaan lähiopetukseen osallistuville opiskelijoille sekä henkilökunnalle. Metsälän toimipaikan ravintola ei ole avoinna.

Opiskeluhuolto sekä muut opiskelun tukipalvelut palvelevat ensisijaisesti etäyhteyksien kautta.

Valmistuvien opiskelijoiden tutkintotodistukset toimitetaan opiskelijoille postitse.

Tiedotamme opiskelijoita ja heidän huoltajiaan tarkemmista yksityiskohdista Wilmassa.

 

Vocational College Live will transfer into distance learning on Tuesday, the 1st of December, 2020

Vocational College Live follows the guidelines of the cities in the Helsinki Metropolitan Area in preventing the spread of the coronavirus. Live starts distance learning next Tuesday. Distance learning continues from December 1st to 18th, 2020.

Live takes into account the individual needs of the students and ensures that the students in the graduation phase will be able to carry out the studies according to the plans.

TELMA students still have the opportunity to participate in contact teaching.

The vocational qualification training and VALMA courses are mainly carried out by distance learning. However, students will have possibility to personal guidance and support at the college according to their individual needs in pre-arranged meetings.

The students in the graduation phase will demonstrate their skills in the workplace (if possible) or in the college’s own learning environments by individual arrangements. Learning at the workplace and the demonstration of the skills in the workplace will continue as normal in the workplace following the rules of the workplace.

Student lunches. We will begin distributing lunch bags to the students transitioning to at distance learning as soon as possible. The student restaurant in Leppävaara is only open to students and staff participating in contact teaching. The restaurant at Metsälä unit will be closed until further notice.

Student welfare and other study support services serve primarily via remote connections.

Graduate students’ diplomas are delivered sent to students by mail.

We use Wilma student platform as an information channel between homes and the college. Please, follow it regularly.

 

_____________________________________________________________________________________________________

Ammattiopisto Live tiivistää korona-toimiaan (päivitetty 23.11. klo 9.30)

Perjantaina 20.11. tiedotettiin pääkaupunkiseudun uusista rajoituksista koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Livessä lähiopetusta on jaksotettu ja osa opetuksesta on järjestetty etäopetuksena jo kuluneen kuukauden ajan.
Ryhmien toiminta on pidetty mahdollisimman erillään. Näitä järjestelyitä jatketaan marraskuun lopun ja joulukuun ajan tiivistettyinä.

Lähiopetuksen jaksottamista lisätään edelleen. Opetusta jaksotetaan siten, että osa opiskelijoista on paikalla aamuisin ja osa opiskelijoista iltapäivisin.
Ammatillisissa tutkinnoissa sekä Valma -koulutuksessa opetus sijoitetaan arkipäivisin klo 8 – 18 väliselle ajalle. Telma -koulutuksessa työpäivien aikataulumuutoksista sovitaan tarvittaessa yksilöllisesti.

Osa opetuksesta voidaan lisäksi toteuttaa etäopetuksena, jos se tukee mielekkäästi opiskelun tavoitteita.

Työpaikoilla tapahtuva opiskelu jatkuu yleiset korona-ohjeet ja -suositukset huomioiden. Kasvomaskien käyttöä suositellaan oppilaitoksen tiloissa ja työpaikoilla.

Muistutamme edelleen, että kouluun ei voi tulla, jos on lieviäkin oireita (esimerkiksi nuhaa, yskää tai kuumetta).

 

 

Live peruu sisätiloissa järjestettävät yleisötapahtumansa (päivitetty 5.10. klo 16.30)
Syksylle 2020 suunnitellut tapahtumat korvataan webinaarein ja videoin. 
Live haluaa turvata hakijoidensa, opiskelijoidensa ja henkilökuntansa turvallisuuden vallitsevassa korona-tilanteessa. Näin ollen syksyn tapahtumat perutaan (mm. Avoimet ovet, Ammattien aamupäivät) ja korvataan hakijoille, opinto-ohjaajille, opettajille ja huoltajille suunnatuin webinaarein sekä videoin. Tiedotamme näistä lisää uutiskirjeissämme ja verkkosivuillamme. 


Ammattiopisto Live varautuu koronaviruksen leviämisen toiseen aaltoon noudattamalla Opetushallituksen ja THL:n ohjeita. (päivitetty 7.8.klo 13.22.)

Lähiopetusta jatketaan kaikissa koulutuksissa ja tutkinnoissa. Opiskeluryhmissä tehdään ratkaisuja, joilla pyritään varmistamaan turvallinen toiminta omissa tiloissa. Ratkaisuja voivat olla mm. lähiopetuksen porrastaminen ja osittainen etäopiskelu. Ruokailutilanteet porrastetaan ja ruokailu tapahtuu oman ryhmän kesken.

Osa opetuksesta voidaan järjestää myös etäopetuksena. Etäopetusta voidaan järjestää myös yksilöllisistä, kuten terveyteen liittyvistä syistä.

Osaamisen hankkimista työpaikoilla voidaan jatkaa normaaliin tapaan työpaikan ohjeistusten puitteissa. Vältämme opiskelua työpaikoissa, joissa voi olla kohonnut tartuntariski, tai joissa on asiakkaana riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä (erityisesti terveydenhuollon ja hoiva-alojen työpaikat).

Opettajat tiedottavat käytännön järjestelyistä suoraan opiskelijoille. Kodin ja koulun välisessä tiedottamisessa käytetään Wilma-järjestelmää. Suosittelemme Wilma-sovelluksen lataamista opiskelijoiden ja tukijoukkojen käyttöön.

Odotamme toistaiseksi kasvomaskien käyttöä koskevia tarkempia terveysviranomaisen suosituksia.

Sairaana ei saa osallistua lähiopetukseen eikä opiskeluun työpaikalla.

Antti Aavikko
rehtori

 

Vocational College Live prepares for the second wave of the corona virus by following the instructions of the National Board of Education and Finnish Institute for Health and Welfare.

Normal teaching will continue in all education and degrees. The study groups we make solutions that aim to ensure safe operation in our premises. Possible solutions can be staggering of the class teaching or partial distance learning. Dining situations are also staggered and dining takes place between students’ own groups.

Part of the teaching can also be arranged as distance learning. Distance learning can also be arranged for individual reasons, such as health.

Studying at workplace can be continued in the normal way within the framework of workplace guidelines. We avoid studying in workplaces which may have an increased risk of infection, or where clients may be at risk of infection (especially healthcare and care workplaces).

Teachers inform the students about the practical arrangements.

We use Wilma system for information between homes and the school. We recommend downloading the Wilma app for use by students and their caretakers.

If sick, the students may not participate in class teaching or study in the workplace.


Antti Aavikko
principal