Live lisää lähiopetuksen määrää 3.5. alkaen.. (päivitetty 7.4.2021 klo 14.07). Lue lisää

60.jpg

Uusimmat tiedotteet

Ajankohtaiset tiedotteet

Päivitämme tiedotteet alle välittömästi kun saamme lisätietoja. Tiedotteet kertyvät listalle niin, että uusin tiedote on aina listan ylimpänä.

7.4.2021 klo 14.07

Live lisää lähiopetuksen määrää 3.5. alkaen..

Usein kysyttyä Koronasta - Liven koronakäytännöt

Tietoa uudesta koronavirus-muunnoksesta - Information on New variant of coronavirus in finnish swedish english somali russian and arabic (word document, source City of Helsinki)

Live lisää lähiopetuksen määrää 3.5. alkaen. (päivitetty 26.4. klo 14.07)

Pääkaupunkiseudun linjauksen mukaan toisen asteen oppilaitoksissa palataan lähiopetukseen toukokuun alussa.

Teemme Livessä opetuksen järjestelyissä seuraavia muutoksia alkaen maanantaista 3.5.:

 • Lisäämme lähiopetuksen määrää merkittävästi. Opiskelutiloissa varmistetaan riittävä väljyys ja ylimääräisten kontaktien välttäminen koulupäivien aikana. Jatkamme edelleen vuorotteluun perustuvia järjestelyitä. Tavoitteena on mahdollistaa päivittäinen opiskelu koulun tiloissa sekä kouluruokailu mahdollisimman monelle.
 • Opetus järjestetään siten, että ryhmät pysyvät pääosin samoina.
 • Etä- ja verkko-opiskelua hyödynnetään edelleen sellaisissa tilanteissa, joissa se toimii hyvin ja tuo lisäarvoa opiskeluun. Verkon kautta voidaan myös toteuttaa tarpeen mukaan yksilöllistä tukea ja ohjausta esimerkiksi riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille sekä tukemaan lähiopetusta ja opiskelua työpaikoilla.
 • Suositus kasvomaskien käytöstä oppilaitoksen yhteisissä tiloissa liikuttaessa jatkuu edelleen. Lisäksi kasvomaskin käyttöä edellytetään sellaisissa tilanteissa, joissa jatkuvaa lähikontaktia ei voida välttää.
 • Ruokakassien jakelu jatkuu toukokuussa vain sellaisille opiskelijoille, jotka eivät terveydellisestä syystä tai muusta painavasta syystä voi osallistua opetukseen. Vastuuopettajat päivittävät tilaustiedot keittiölle

Tarkempaa tietoa koulutuksittain (kts. myös Wilma):

Ammatilliset perustutkinnot: Opetus järjestetään ensisijaisesti lähiopetuksena.

Yhteiset tutkinnon osat: Opetus järjestetään lähiopetuksena.

Valma -koulutus: Opetus järjestetään ensisijaisesti lähiopetuksena.

Telma -koulutus: Merkittävä osa opetuksesta on jo tähänkin saakka toteutettu lähiopetuksena. Nykyisiä järjestelyitä lähiopetuksen ja etäopetuksen vuorottelusta jatketaan edelleen.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot: opetuksen järjestelyistä sovitaan tarkemmin tutkinnoittain

Lisätietoja tutkinto- ja koulutuskohtaista järjestelyistä lähetetään ensi viikon aikana.

Tulemme jatkamaan toimenpiteitä tartuntojen ehkäisemiseksi vielä ainakin kesälomaan saakka. Kasvomaskien lisäksi turvavälien pitäminen sekä rajoitukset yhteisten tilojen käytössä jatkuvat toistaiseksi. Niin ikään huolellinen käsien pesu kouluun tullessa ja ennen ruokailua edellytetään edelleen kaikilta.

Kevätjuhlia ei tänäkään vuonna toteuteta yhteisenä kokoontumisena, juhlat toteutetaan verkkototeutuksena viime vuoden tapaan.

 1. Muistathan seurata aktiivisesti Wilmaa. Tiedote kokonaisuudessaan löytyy sieltä. 

Antti Aavikko
rehtori

 


Live lisää lähiopetusta vaiheittain 12.4. alkaen. (päivitetty 7.4.2021 klo 15.47)

12.4. alkaen Livessä tapahtuvaa opetusta toteutetaan pienryhmissä siten, että koululla ollaan paikalla vuorotellen. Lähiopetuksessa pyritään edelleen säilyttämään riittävä väljyys opiskelutiloissa.

Käytännön toteutus vaihtelee runsaasti eri tutkintojen ja koulutusten välillä. Edelleen on myös mahdollisuus jatkaa opiskelua kokonaan etäyhteyksien kautta, mikäli se on omissa opinnoissa toimiva tapa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan tarkemmin jokaisen tutkinnon ja koulutuksen kohdalla erikseen. Saat tarkempaa tietoa muutoksista aikatauluihin omalta vastuuopettajalta perjantaihin 9.4. mennessä. Seuraa aktiivisesti Wilmaa!

Ruokakassien jakelu jatkuu myös huhtikuussa. Ruokakassien jakelu jatkuu maanantaisin 12.4. alkaen samalla aikataululla ja paikoissa kuin aikaisemminkin. Vastuuopettajat tarkistavat ruokakassien tarpeen huhtikuun osalta torstain 8.4. aikana.

Jatkamme opiskelua tällä suunnitelmalla toistaiseksi. On erittäin todennäköistä, että osittainen etäopiskelu jatkuu kesäloman alkamiseen saakka.

Jos koronatilanne muuttuu äkillisesti huonompaan suuntaan, varaudumme palaamaan nopeasti takaisin nykyisiin opetuksen järjestelyihin.

Jotta voidaan varmistaa opiskelun jatkuminen kaikille, on tärkeää että noudatamme edelleen ohjeita riittävistä etäisyyksistä, kasvomaskeista sekä käsihygieniasta.  

Liveen saapuvan muistilista:

 • Pese kädet aina kouluun tullessa ja ennen ruokailua.
 • Käytä kasvomaskia aina kun liikut koulun yhteisissä tiloissa sekä opiskelutilanteissa.
 • Koululle ei voi tulla tai jäädä viettämään aikaa yhteisiin tiloihin.
 • Vältä kontakteja toisten ryhmien opiskelijoiden kanssa.

Live jatkaa etäopetuksen toteuttamista pääsiäisen yli (päivitetty 25.3.2021 klo 14.50)
Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on linjannut, että toisen asteen koulutuksen etäopetusta koskevia suosituksia jatketaan pääsiäisen yli 5.4.2021 saakka.

Jatkamme siis Livessä etäopetuksen toteuttamista sekä tätä täydentävää koululla tapahtuvaa ohjausta yksilöllisesti ja pienryhmissä kuten tähänkin saakka.

Ne opiskelijat, jotka ovat olleet pääosin tai kokonaan lähiopetuksessa, jatkavat lähiopetuksessa edelleen.
Jatkamme nyt voimassa olevilla järjestelyillä toistaiseksi. Mikäli tilannekuva koronatilanteen osalta kehittyy myönteisesti lähiviikkojen aikana, reagoimme siihen lisäämällä lähiopetuksen määrää vaiheittain.

Ruokakassien jakelu jatkuu entiseen tapaan koko huhtikuun ajan. Tällä hetkellä voimassa olevat ilmoittautumiset ovat voimassa vielä 7.4. jakelussa. Uudet ilmoittautumiset kerätään 7.-9.4. aikana, ilmoittautumislinkki lähetetään erikseen myöhemmin. Sitä ennen muutoksista voi ilmoittaa suoraan keittiöön. 

HUOM! maanantai 5.4. on toinen pääsiäispäivä, ja silloin ei ole ruokakassijakelua. Korvaava päivä pääsiäisen jälkeen on keskiviikko 7.4. Jakelu(kellon)ajat ja paikat eivät muutu. 12.4. alkaen ruokakassien jakelua jatketaan taas maanantaisin. Jatkamme ruokajakelua huhtikuussa riippumatta alueellisista suosituksista etä- ja lähiopetuksen suhteen.

Etäopiskelu jatkuu Livessä (Päivitetty 26.2.2021 klo 11:30)

Suomen hallituksen tekemien linjausten perusteella aikaisempi päätös lähiopetuksen lisäämisestä on peruttu.

Talvilomaviikon jälkeisellä viikolla toimitaan samojen toimintamallien mukaan kuin ennen lomaviikkoa.

Opetuksen järjestelyistä 8.3. alkaen tiedotetaan erikseen viikolla 9.
 

Etäopiskelu jatkuu Livessä hiihtoloman jälkeen. (päivitetty 18.2.2021 klo 14:16)

Jatkamme etäopetusta ja toimintaa hiihtoloman jälkeen aiemmin tiedotetun mukaisesti.

Etäopiskelu jatkuu Livessä toistaiseksi (päivitetty 27.1.2021 klo 12:22)

Koronaviruksen aiheuttama epidemia jatkuu edelleen. Uutena haasteena on tieto muuntuneesta ja helpommin tarttuvasta viruksesta, jota on todettu nyt myös Suomessa.

Jatkamme Livessä tällä hetkellä voimassa olevia etäopiskelun järjestelyitä toistaiseksi.

Yksilöllistä ohjausta oppilaitoksen tiloissa järjestetään kuitenkin edelleen yksilöllisesti kaikille tarvitseville.  

Opiskeluhuollon palvelut toimivat edelleen ensisijaisesti etäyhteyksien kautta. Lisää tietoja saat omalta vastuuopettajaltasi sekä suoraan opiskeluhuollon toimijoilta.

Seuraamme edelleen pääkaupunkiseudun yhteisiä suosituksia ja linjauksia, ja muutamme omaa toimintaamme niiden mukaisesti. Kaikista muutoksista tiedotetaan Wilmassa sekä oppilaitoksen nettisivuilla.

Ruokakassien jakelu jatkuu edelleen

Ruokakassien jakelu toteutetaan edelleen loppuun saakka aikaisempaan tapaan.

Ilmoittautumiset ruokakassien jakeluun kerätään tässä vaiheessa uudelleen kaikilta. Tietojen kerääminen tehdään samalla tavalla kuin aikaisemmin, eli opettajat koostavat tiedot omilta ryhmiltä.

Ruokakassit on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka opiskelevat kokonaan tai pääosin etänä. Kouluruokailu oppilaitoksessa on tarkoitettu vain niille opiskelijoille, jotka ovat pääosin lähiopetuksessa (eivätkä hyödynnä ruokakassijakelua).

Ruokakassit jaetaan maanantaisin klo 12-14 välillä aikaisempaan tapaan:

 • Leppävaara (pääovien ulkopuolella lastauslaiturilla) klo 12.00-14.00
 • Metsälä (lastauslaiturilla, pääovilta opiston parkkipaikkojen ohi Läkkisepänkuja 6 suuntaan) klo 12.00-14.00
 • Itäkeskuksen ja Pasilan toimipaikan lounaskassit ensisijaisesti Metsälän toimipaikasta.
 • Lohjan, Vantaan ja Porvoon lounaskassit voidaan toimittaa tilausten perusteella sovitulla aikataululla. 

Antti Aavikko
rehtori


Ammattiopisto Live jatkaa etäopetusta tammikuun loppuun saakka. (päivitetty 13.1.2021 klo 09.00)

Koronaviruksen aiheuttama epidemia jatkuu edelleen. Ammattiopisto Livessä on tehty päätös jatkaa toimintaa pääkaupunkiseudun rajoitusten ja suositusten mukaisesti ensisijaisesti etäopetuksena tammikuun loppuun saakka. 

Yksilöllistä ohjausta oppilaitoksen tiloissa järjestetään kaikille tarvitseville. Opiskeluhuollon palvelut toimivat ensisijaisesti etäyhteyksien kautta. Etäopiskelun jatkumisesta tai palaamisesta lähiopetukseen tiedotetaan tammikuun viimeisellä viikolla, viimeistään torstaina 28.1.2021.

Ruokakassien jakelu toteutetaan koko tammikuun ajan aikaisempaan tapaan. Tarkemmat tiedot Wilmassa.

Muistutus: perjantai 15.1.2021 ei ole vuosisuunnitelman mukainen opiskelupäivä. Tällöin ei siis ole tarjolla lähiopetusta missään koulutuksissa.

Toivotaan, että pääsisimme palaamaan takaisin kohti normaalia koulun arkea mahdollisimman pian.

Mikäli koronatilanne pääkaupunkiseudulla jatkuu nykyisen kaltaisena tai heikkenee, varaudumme jatkamaan etäopiskelua myös helmikuussa ja tarvittaessa pidempäänkin.

Mikäli koronatilanne kehittyy myönteiseen suuntaan, ryhdymme palaamaan takaisin lähiopetukseen asteittain. Tämä tarkoittaa esimerkiksi opetuksen jakamista pienempiin ryhmiin ja toiminnan jaksottamista esimerkiksi aamu- ja iltapäiviin.

Antti Aavikko

rehtori

 

Vocational College Live will continue distance learning until the end of January. (updated 1/13/2021 at 9:00 AM)

Vocational College Live follows the guidelines of the cities in the Helsinki Metropolitan Area in preventing the spread of the coronavirus. Live continues distance learning until the end of January 2021.

Live takes into account the individual needs of the students and ensures that the students in the graduation phase will be able to carry out the studies according to the plans. Student care services operate primarily through remote connections.

The continuation of distance learning or the return to contact teaching will be announced in the last week of January, no later than Thursday, January 28, 2021.

The distribution of food bags will be carried out throughout January as before. More information in Wilma.

Reminder: Friday 15.1.2021 is not a studying day. It means that the contact teaching is not available in any training.

I hope we will be able to return to normal school life as soon as possible.

If the corona situation in the Helsinki Metropolitan area continues, we are preparing to continue distance learning in February and, if necessary, for longer.

If the corona situation develops in a positive direction, we will begin to return to contact teaching gradually. This means, for example, dividing the teaching into smaller groups and cycling the activities into, for example, morning and afternoon.

Antti Aavikko

principal

 


 

Live jatkaa etäopetusta to 14.1.2021 saakka (päivitetty 16.12. klo 11.56)

Koronaviruksen leviäminen on jatkunut edelleen, ja pääkaupunkiseudun rajoituksia ja suosituksia on päätetty jatkaa 10.1.2021 saakka. Ammattiopisto Liven joulutauko jatkuu niin ikään 10.1. saakka.

Tietoa rajoitusten jatkumisesta tai päättymisestä tammikuussa on vaikea ennakoida. Haluamme, että kaikki lähtevät viettämään joululomaa tietäen, miten Livessä tammikuussa toimitaan.

Ammattiopisto Livessä on tehty päätös, että jatkamme nyt voimassa olevia järjestelyitä vielä ensimmäisen kouluviikon ajan eli ma-to 11. – 14.1.2021.

Pe 15.1. ei ole vuosisuunnitelman mukainen opiskelupäivä. Lähiopetusta ei ole tarjolla missään toimipaikassa vaan opiston tilat ovat suljettuina.

Etäopiskelun jatkumisesta tai palaamisesta lähiopetukseen tiedotetaan 11.1. alkavalla viikolla. Noudatamme omissa päätöksissämme pääkaupunkiseudun oppilaitosten yhteisiä linjauksia.

Lisätietoja tammikuun ensimmäisen viikon työjärjestyksestä saat omalta vastuuopettajaltasi.

Ruokakassien jakelu toteutetaan myös tammikuun etäopetusviikolla. Pyydämme opiskelijoita tai opiskelijoiden huoltajia ilmoittamaan oman ryhmän opettajalle pe 18.12. mennessä lounaskassin tarpeen viikolle 2. Lounaskassia tilatessa on mainittava noutopiste. 

Viikko 2 Kassien nouto ma 11.1. klo 12.00-14.00.
Ruokatarvikkeiden jakelu tapahtuu seuraavissa toimipisteissä:

 • Leppävaara (pääovien ulkopuolella lastauslaiturilla) klo 12.00-14.00
 • Metsälä (lastauslaiturilla, pääovilta opiston parkkipaikkojen ohi Läkkisepänkuja 6 suuntaan) klo 12.00-14.00
 • Itäkeskuksen toimipaikan lounaskassit noudetaan Metsälän toimipaikasta.
 • Lohjan, Vantaan ja Porvoon lounaskassit voidaan toimittaa tilausten perusteella sovitulla aikataululla. 

 

Toivomme kaikki, että pääsisimme palaamaan takaisin kohti normaalia koulun arkea mahdollisimman pian.

Antti Aavikko

rehtori


Ammattiopisto Live siirtyy pääosin etäopetukseen tiistaina 1.12.2020 (päivitetty 27.11. klo 13.10)

Ammattiopisto Live noudattaa pääkaupunkiseudun kaupunkien linjausta siirtyä etäopetukseen toisen asteen oppilaitoksissa. Toimenpiteellä tavoitellaan koronaviruksen leviämisen estämistä. Etäopetus on voimassa ensi viikon tiistaista joululoman alkamiseen saakka ajalla 1.-18.12.2020.

Ammattiopisto Live huomioi järjestelyissä opiskelijoiden yksilölliset tuen tarpeet sekä varmistaa valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden näyttöjen toteuttamisen suunnitelmien mukaan.

TELMA -koulutuksen opiskelijoilla on edelleen mahdollisuus osallistua lähiopetukseen.

Tutkintokoulutuksissa ja Valma -koulutuksessa siirrytään pääosin etäopetukseen. Opiskelijoille on kuitenkin yksilöllisen tarpeen mukaan henkilökohtaista työskentelyn ohjausta ja tukea oppilaitoksessa.

Valmistumisvaiheessa olevien tutkintokoulutusten opiskelijoiden näytöt toteutetaan yksilöllisin järjestelyin työpaikoilla tai oppilaitoksen omissa ympäristöissä.

Työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua (koulutussopimukset ja oppisopimukset) ja työpaikoilla toteutettavaa osaamisen osoittamista ja arviointia jatketaan työpaikan ohjeiden ja tilanteen salliessa normaalisti.

Opiskelijaruokailu. Aloitamme etäopetukseen siirtyvien opiskelijoiden ruokakassien jakamisen mahdollisimman pian. Leppävaaran toimipaikan opiskelijaravintola on avoinna ainoastaan lähiopetukseen osallistuville opiskelijoille sekä henkilökunnalle. Metsälän toimipaikan ravintola ei ole avoinna.

Opiskeluhuolto sekä muut opiskelun tukipalvelut palvelevat ensisijaisesti etäyhteyksien kautta.

Valmistuvien opiskelijoiden tutkintotodistukset toimitetaan opiskelijoille postitse.

Tiedotamme opiskelijoita ja heidän huoltajiaan tarkemmista yksityiskohdista Wilmassa.

 

Vocational College Live will transfer into distance learning on Tuesday, the 1st of December, 2020

Vocational College Live follows the guidelines of the cities in the Helsinki Metropolitan Area in preventing the spread of the coronavirus. Live starts distance learning next Tuesday. Distance learning continues from December 1st to 18th, 2020.

Live takes into account the individual needs of the students and ensures that the students in the graduation phase will be able to carry out the studies according to the plans.

TELMA students still have the opportunity to participate in contact teaching.

The vocational qualification training and VALMA courses are mainly carried out by distance learning. However, students will have possibility to personal guidance and support at the college according to their individual needs in pre-arranged meetings.

The students in the graduation phase will demonstrate their skills in the workplace (if possible) or in the college’s own learning environments by individual arrangements. Learning at the workplace and the demonstration of the skills in the workplace will continue as normal in the workplace following the rules of the workplace.

Student lunches. We will begin distributing lunch bags to the students transitioning to at distance learning as soon as possible. The student restaurant in Leppävaara is only open to students and staff participating in contact teaching. The restaurant at Metsälä unit will be closed until further notice.

Student welfare and other study support services serve primarily via remote connections.

Graduate students’ diplomas are delivered sent to students by mail.

We use Wilma student platform as an information channel between homes and the college. Please, follow it regularly.

 

_____________________________________________________________________________________________________

Ammattiopisto Live tiivistää korona-toimiaan (päivitetty 23.11. klo 9.30)

Perjantaina 20.11. tiedotettiin pääkaupunkiseudun uusista rajoituksista koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Livessä lähiopetusta on jaksotettu ja osa opetuksesta on järjestetty etäopetuksena jo kuluneen kuukauden ajan.
Ryhmien toiminta on pidetty mahdollisimman erillään. Näitä järjestelyitä jatketaan marraskuun lopun ja joulukuun ajan tiivistettyinä.

Lähiopetuksen jaksottamista lisätään edelleen. Opetusta jaksotetaan siten, että osa opiskelijoista on paikalla aamuisin ja osa opiskelijoista iltapäivisin.
Ammatillisissa tutkinnoissa sekä Valma -koulutuksessa opetus sijoitetaan arkipäivisin klo 8 – 18 väliselle ajalle. Telma -koulutuksessa työpäivien aikataulumuutoksista sovitaan tarvittaessa yksilöllisesti.

Osa opetuksesta voidaan lisäksi toteuttaa etäopetuksena, jos se tukee mielekkäästi opiskelun tavoitteita.

Työpaikoilla tapahtuva opiskelu jatkuu yleiset korona-ohjeet ja -suositukset huomioiden. Kasvomaskien käyttöä suositellaan oppilaitoksen tiloissa ja työpaikoilla.

Muistutamme edelleen, että kouluun ei voi tulla, jos on lieviäkin oireita (esimerkiksi nuhaa, yskää tai kuumetta).

 

 

Live peruu sisätiloissa järjestettävät yleisötapahtumansa (päivitetty 5.10. klo 16.30)
Syksylle 2020 suunnitellut tapahtumat korvataan webinaarein ja videoin. 
Live haluaa turvata hakijoidensa, opiskelijoidensa ja henkilökuntansa turvallisuuden vallitsevassa korona-tilanteessa. Näin ollen syksyn tapahtumat perutaan (mm. Avoimet ovet, Ammattien aamupäivät) ja korvataan hakijoille, opinto-ohjaajille, opettajille ja huoltajille suunnatuin webinaarein sekä videoin. Tiedotamme näistä lisää uutiskirjeissämme ja verkkosivuillamme. 


Ammattiopisto Live varautuu koronaviruksen leviämisen toiseen aaltoon noudattamalla Opetushallituksen ja THL:n ohjeita. (päivitetty 7.8.klo 13.22.)

Lähiopetusta jatketaan kaikissa koulutuksissa ja tutkinnoissa. Opiskeluryhmissä tehdään ratkaisuja, joilla pyritään varmistamaan turvallinen toiminta omissa tiloissa. Ratkaisuja voivat olla mm. lähiopetuksen porrastaminen ja osittainen etäopiskelu. Ruokailutilanteet porrastetaan ja ruokailu tapahtuu oman ryhmän kesken.

Osa opetuksesta voidaan järjestää myös etäopetuksena. Etäopetusta voidaan järjestää myös yksilöllisistä, kuten terveyteen liittyvistä syistä.

Osaamisen hankkimista työpaikoilla voidaan jatkaa normaaliin tapaan työpaikan ohjeistusten puitteissa. Vältämme opiskelua työpaikoissa, joissa voi olla kohonnut tartuntariski, tai joissa on asiakkaana riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä (erityisesti terveydenhuollon ja hoiva-alojen työpaikat).

Opettajat tiedottavat käytännön järjestelyistä suoraan opiskelijoille. Kodin ja koulun välisessä tiedottamisessa käytetään Wilma-järjestelmää. Suosittelemme Wilma-sovelluksen lataamista opiskelijoiden ja tukijoukkojen käyttöön.

Odotamme toistaiseksi kasvomaskien käyttöä koskevia tarkempia terveysviranomaisen suosituksia.

Sairaana ei saa osallistua lähiopetukseen eikä opiskeluun työpaikalla.

Antti Aavikko
rehtori

 

Vocational College Live prepares for the second wave of the corona virus by following the instructions of the National Board of Education and Finnish Institute for Health and Welfare.

Normal teaching will continue in all education and degrees. The study groups we make solutions that aim to ensure safe operation in our premises. Possible solutions can be staggering of the class teaching or partial distance learning. Dining situations are also staggered and dining takes place between students’ own groups.

Part of the teaching can also be arranged as distance learning. Distance learning can also be arranged for individual reasons, such as health.

Studying at workplace can be continued in the normal way within the framework of workplace guidelines. We avoid studying in workplaces which may have an increased risk of infection, or where clients may be at risk of infection (especially healthcare and care workplaces).

Teachers inform the students about the practical arrangements.

We use Wilma system for information between homes and the school. We recommend downloading the Wilma app for use by students and their caretakers.

If sick, the students may not participate in class teaching or study in the workplace.


Antti Aavikko
principal