Ammattiopisto-Live-opiskelijakunta-tutor-toiminta-1920x900.jpg

Opiskelija­kunta ja tutor-toiminta

Verkostoidu ja vaikuta!

Opiskelijan asialla

Opiskelijakunta

Opiskelijakunta muodostuu kaikista opiston opiskelijoista. Opiskelijakunnan tehtävänä on käsitellä ja edistää oppilaitoksen asioita opiskelijan näkökulmasta. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan opiskelijakunnan hallituksen. Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja osallistuu Invalidisäätiön johtokunnan kokouksiin. Opiskelijakunnan hallituksessa työskentelystä saa yhden opintoviikon vapaasti valittaviin opintoihin. Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja saa kaksi opintoviikkoa vapaasti valittaviin opintoihin.

Tutor-toiminta

Tutor on opinnoissaan pidemmälle edennyt opiskelija, joka auttaa ja opastaa aloittavia opiskelijoita sekä parantaa oppilaitoksen ilmapiiriä ja vahvistaa "kaveria ei jätetä"-henkeä. Tutor toimii esimerkkinä uusille opiskelijoille. Tutorina toimimisesta saa yhden opintoviikon vapaasti valittaviin opintoihin, kun on suorittanut Tutor-kurssin ja on ollut mukana toiminnassa yhden lukuvuoden.

Lisätietoja:
Pasi Tujunen, vapaa-ajan ohjaaja
puh. 040 545 6310

Ammattiopisto-Live-opiskelijakunta-tutor-toiminta-500x400.jpg

Muutama idea vapaa-ajan viettoon?