Hakeminen

Yhteishaku

Hakuaika vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen päättyi 4.4.2018.
 
Yhteishaun aikataulu keväälle 2019 ilmoitetaan syksyllä 2018.
Hakeminen tapahtuu opintopolku.fi -sivuston kautta.

Haku koskee koko ammatillista koulutusta, ammatillista peruskoulutusta valmentavaa koulutusta (VALMA) sekä työhön ja itsenäisen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA). Ammattiopisto Live on mukana ammatillisten erityisoppilaitosten yhteishaussa.

Hakeminen

Hae opiskelupaikkaa sähköisesti ja toimita dokumentit
 • Kirjaudu osoitteeseen opintopolku.fi
 • Hakusanalla "live" löydät meillä vapaana olevat opiskelupaikat. Pääset myös suoraan hakuun tuleviin koulutuksiin tästä linkistä.
 • Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake.
 • Lähetä suoraan meille dokumentit, jotka kertovat miksi tarvitset tukea opinnoissasi. Näitä dokumentteja voivat olla esimerkiksi jokin seuraavista:
  • lääkärin B-lausunto tai muu selvitys erityisopetuksen tarpeesta (esim. psykologin tai erityisopettajan lausunto, kuntoutututkimuslausunto)
  • koulu- ja opiskelutodistusjäljennökset
  • työtodistusjäljennökset
  • koulutuskokeilulausunto, jos koulutuskokeilu on tehty muualla kuin Ammattiopisto Livessä
  • HOJKS tai HOKS aikaisemmasta oppilaitoksesta
  • pedagoginen lausunto
  • muu liite
 • Musiikin alalle hakevat toimittavat ennakkotehtävän. Tehtävän ohjeet löytyvät opintopolku.fi:stä.
 • Odottele haastattelukutsua.
Jos olet hakenut Ammattiopisto Liveen useampaan kuin yhteen koulutukseen, riittää että toimitat yhdet liitteet. Palautamme haussa esitetyt dokumentit Sinulle ensimmäisen HOKSin laadinnan yhteydessä. Emme siis arkistoi arkaluontoisia dokumentteja.
 
Lähetä dokumentit osoitteeseen:
Ammattiopisto Live
opintotoimisto
Puustellinmäki 4-6
02650 Espoo

Haastattelu
Haastatteluun kutsutaan kaikki ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat asettaneet kyseisen osaamisalan 1. hakutoiveeksi. Hakijaa, joka on käynyt Ammatiopisto Livessä koulutuskokeilussa tai osallistunut Liven järjestämälle alan tutustumiskurssille ei kuitenkaan kutsuta haastatteluun. Haastattelu suoritetaan joko yksilö- tai ryhmähaastatteluna. Haastatteluun on hyvä tuoda mukana sellaiset valintaan mahdollisesti vaikuttavat dokumentit, joita ei ole lähetetty oppilaitokseen etukäteen.

Lisätietoja opintotoimistosta ja
p. 040 630 0028 tai 040 652 2988 / Hakupalvelut