Ammatilliset perustutkinnot

Maalari

Pintakäsittelyalan perustutkinto,
180 osp

Rakennuksen pintakäsittelyn osaamisala 

Opinnoissa tutustutaan rakennusten korjausmaalaukseen ja uudisrakennusmaalaukseen. Perusopintojen lisäksi opiskelija voi syventää taitojaan mm. rakennuspintojen entistämisessä, tapetoinnissa, puupintojen pintakäsittelyssä, märkätilalaatoituksessa tai erilaissa maalaustekniikoissa.

Maalarit voivat työskennellä suurissa korjaus- tai uudisrakennuskohteissa tai pienemmissä omakotitalo- tai asuntomaalauskohteissa. Työ voi sisältää vanhojen rakennuspintojen entisöintiä tai koneellista uudisrakennusmaalausta.

Tietoa tutkinnosta

Edellytykset
Työssä tarvitaan pintakäsittelyalan perustietoja, ammatillista kone- ja laitetuntemusta, yritystoiminta- ja kustannustietoutta, asiakaslähtöisyyttä sekä hyviä ryhmätyötaitoja. Maalausalalla edellytetään säännöllisyyttä työajoissa, hyvää värisilmää sekä hyvää kuntoa ja motorisia taitoja.

Työllistyminen
Työssä monipuolinen osaaminen tarjoaa useampia työmahdollisuuksia, mutta maalaustöissä voi myös erikoistua muutamiin itselleen sopiviin työtehtäviin. Maalari voi työskennellä maalaus- tai rakennusyrityksen palveluksessa, mutta monet maalarit siirtyvät myös taitojen karttuessa yrittäjiksi.


 

Koulutuspaikka
Metsälän toimipaikka,
Läkkisepänkuja 5, 00620 Helsinki

Hakeminen
Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.